Debaty Europejskiego Kongresu Kultury

W dniach 9 i 10 września 2011 r. w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej oraz Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu odbędą się debaty Europejskiego Kongresu Kultury.

Logo Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu

Logo Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu

Kluczowym elementem Europejskiego Kongresu Kultury, jednego z najważniejszych wydarzeń Polskiej Prezydencji 2011, będą spotkania i dyskusje wokół zagadnień współczesnej kultury. W trzynastu debatach udział wezmą m.in.: Gianni Vattimo, Oliviero Toscani, Jan Fabre, Krzysztof Wodiczko, Zbigniew Libera, Jacek Żakowski, Azra Akšamija, Dejan Ilič, Stefan Kaegi, Rick Falkvinge, Richard Barbrook, Pekka Himanen, Guy Sorman, István Szabó, Krzysztof Czyżewski.

Europejski Kongres Kultury jest okazją do stworzenia miejsca refleksji nad perspektywami i możliwymi scenariuszami rozwoju kultury europejskiej, miejscem dla debaty na temat wspólnoty w różnorodności, namysłu nad tym, co jest siłą kultury europejskiej i czy konieczne jest poszukiwanie wspólnego mianownika w wielości.

Paneliści kongresowych debat – teoretycy, artyści, animatorzy kultury, dziennikarze, publicyści i politycy, rozważać będą związki kultury z ekonomią, władzą, najnowszymi mediami czy nauką, podejmą próbę ponownego definiowania pojęć kultury czy sztuki oraz wyznaczenia ich granic wobec wszechogarniającej interdyscyplinarności.

W ramach Europejskiego Kongresu Kultury odbędzie się cykl dziesięciu debat poświęconych najważniejszym zagadnieniom współczesnej kultury skupionym wokół tematów:

 • Masa kultury (kultura otwarta)
 • Spółka kultura/kultura sp z o.o. (kultura i ekonomia)
 • Zagubieni w kulturze (interdyscyplinarność)
 • Niebezpieczne związki (władza a kultura)
 • Obca Europa (czym jest europejskość)
 • Kultura z odzysku (jak przetwarza się idee w sztuce)
 • Wikianarchia (wolność w kulturze)
 • Bajki robotów (nowa kultura, nowe media, nowa estetyka)
 • Laboratorium ryzyka (sztuka i nauka)
 • Kultura w akcji (Culture for Social Change)

Równolegle odbędą się spotkania inicjatywy A Soul For Europe, stawiającej sobie za cel wypracowanie nowych modeli współpracy między decydentami i instytucjami unijnymi, rządami poszczególnych państw i aktywnymi przedstawicielami unijnych organizacji społecznych. Celem dyskusji ASfE jest wypracowanie praktycznych rozwiązań pozwalających na zmianę miejsca kultury w debacie i budżecie na poziomie unijnym.

W ramach spotkań A Soul for Europe odbędą się trzy debaty:

 • Kultura i gospodarka w rozwoju Europy,
 • Europejska stolica kultury – model dla kultury?
 • Rola i kierunki rozwoju programów kulturalnych Unii Europejskiej

Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej
Zygmunta Wróblewskiego 1
53-110 Wrocław

Dodaj komentarz