• 2011-08-19

Nowa Europa

Od 27 sierpnia do 30 września 2011 roku na rynku w Gliwicach prezentowana będzie wystawa fotograficzna Łukasza Trzcińskiego Nowa Europa. Krajobraz przemian 20. lat po upadku komunizmu.

Łukasz Trzciński, Nowa Europa (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Łukasz Trzciński, Nowa Europa (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Projekt fotograficzny Nowa Europa. Krajobraz przemian 20. lat po upadku komunizmu Łukasza Trzcińskiego pokazuje ślady pozostawione przez system komunistyczny w Europie Środkowo-Wschodniej – ślady pozostawione w krajobrazie, ekonomii oraz ludzkiej mentalności. Fotograf podjął próbę sportretowania tej Nowej Europy przez pryzmat wątków lokalnych, osadzonych w historii i rzeczywistości konkretnego kraju, a jednocześnie charakterystycznych dla całego regionu.

Każdemu krajowi przyporządkował jeden cykl fotografii. W miarę wieloletniej dokumentacji spuścizny systemowej okazało się, że względna spójność socjalistycznej Europy stopniowo zanika, że ta część Europy coraz bardziej się różnicuje; o każdym z krajów najlepiej, więc opowiadać innym językiem.

Gra z konwencją i odwoływanie się do różnorodnych stylistyk pozwoliły podkreślić, że choć każdy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest obciążony podobnym balastem historii, to doświadczenia poszczególnych społeczeństw są zasadniczo odmienne. Stąd między innymi pomysł, by portrety mieszkających w Estonii młodych Rosjan (to drugie i trzecie pokolenie Rosjan urodzonych w Estonii w większości nie posiada estońskiego obywatelstwa) utrzymać w konwencji fotografii legitymacyjno-paszportowej.

Z kolei portrety Mołdawianek to nawiązanie do amatorskich zdjęć, zamieszanych przez kobiety poszukujące mężów (często z Europy Zachodniej) w matrymonialnych serwisach internetowych. Fotografie tuningowanych samochodów w Serbii są metaforą aspiracji ekonomicznych ludzi żyjących w izolowanym kraju, inspirowane nie do końca udaną reklamą prasową.

Z kolei portrety młodych Niemców przechodzących popularną we wschodniej części Niemiec ceremonię Jugendweihe – świeckiego odpowiednika bierzmowania – podejmują wątek laicyzacji w dawnej NRD poprzez zestawienie z pejzażami wykonanymi w otoczeniu, w którym przyszło im dorastać.

Łukasz Trzciński, Nowa Europa (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Łukasz Trzciński, Nowa Europa (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Łukasz Trzciński – urodzony w 1975 roku w Krakowie, absolwent PWSFTviT w Łodzi, członek ZPAF. Fotograf dokumentalista, pracował w ponad czterdziestu krajach w tym w Afganistanie, Iraku, Indonezji, Rosji i na Bliskim Wschodzie. Od kilku lat zainteresowany głównie Europą Środkowo-Wschodnią.

Laureat prestiżowego konkursu fotografii reportażowej Pictures of The Year International, wielokrotnie nagradzany w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej, w tym dwukrotnie jego prace otrzymały tytuł Zdjęcia Roku (1999, 2002). Stypendysta Instytutu Adama Mickiewicza w programie dla młodych twórców – Młoda Polska.

Autor i kurator licznych wystaw w Polsce i za granicą. Członek rady programowej festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie. Będzie pierwszym polskim artystą prezentującym swoje prace w przestrzeni Galerii Contretype.

Organizatorzy: Czytelnia Sztuki | Muzeum w Gliwicach oraz Fundacja Imago Mundi.

27 sierpnia-30września 2011 r.
Rynek
Gliwice

Dodaj komentarz