• 2011-08-17

Prezentacje 2011 w Starej Galerii ZPAF

29 sierpnia 2011 roku o godzinie 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy tegorocznych projektów dyplomowych Studium Fotografii ZPAF – Prezentacje 2011.

Artur Piecyk (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Artur Piecyk (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Prace zostały zrealizowane w ciągu ostatniego roku akademickiego pod opieką promotorów, w gronie których znaleźli się wykładowcy Studium oraz członkowie ZPAF: Chris Niedenthal, Mikołaj Grynberg, Prot Jarnuszkiewicz, Adam Mazur, Basia Sokołowska, Andrzej Zygmuntowicz i Paweł Żak.

Prace dyplomowe to zestawy fotografii wykonane w różnych technikach od barytu, przez kolaż, kolodion, do wielkoformatowych wydruków cyfrowych, a także obiekty i projekcje multimedialne. Na wystawie znajdzie się wszystkie 15 projektów, które wzięły udział w publicznej obronie dyplomów w czerwcu, przed komisją, w której skład weszli: Katarzyna Majak, Jolanta Rycerska oraz Zbigniew Tomaszczuk.

Prezentacje 2011 to wystawa prac dyplomowych absolwentów trzeciego, dyplomowego roku Studium Fotografii ZPAF. Zestawy dyplomowe powstały we współpracy z promotorami: Chrisem Niedenthalem, Mikołajem Grynbergiem, Protem Jarnuszkiewiczem, Adamem Mazurem, Basią Sokołowską, Andrzejem Zygmuntowiczem i Pawłem Żakiem.

Prezentowane podczas wystawy prace pierwszy raz zostały publicznie pokazane podczas otwartej Obrony Dyplomowej przed komisją w składzie: Katarzyna Majak, Zbigniew Tomaszczuk, Jolanta Rycerska oraz liczną publicznością.

Jako kuratorka wystawy pragnę podkreślić wysoki poziom artystyczny i techniczny prac oraz ich duże zróżnicowanie, zarówno w zakresie gatunków fotograficznych, czy użytych technik, jak i ładunku emocjonalnego oraz poruszanych tematów – od bardzo osobistych, rodzinnych historii po chłodny dokument miejsca czy fotografię obiektu.

Obok fotografii, które tradycyjnie zawisną na ścianach galerii powstały także książki fotograficzne, instalacja, fotokasty. Świadczy to o tym, że autorzy wystawy na bazie wyrobionej wrażliwości artystycznej znają techniczne możliwości medium, swobodnie poruszają się we współczesnej przestrzeni fotograficznej i świadomie budują przekaz znajdując adekwatne dla niego formy edycji.

Kurator wystawy
Jolanta Rycerska

Autorzy wystawy: Wioletta Gołębiewska, Dorota Taranowicz, Katarzyna Korza, Lukasz Gietka, Michał Matan, Konrad Mikołajczyk, Wojciech Secomski, Marcin Federak, Marcin Morawski, Milena Marciniak, Artur Piecyk, Jolanta Kozłowska-Byliniak, Robert Wyrwas.

Stara Galeria ZPAF
Plac Zamkowy 8
Warszawa

Dodaj komentarz