• 2011-08-11

Zrozumieć Sierpień

W kolejne weekendy sierpnia 2011 r. w Nowym Porcie, w Brzeźnie i na Stogach w Gdańsku potrwają akcje społeczne upamiętniające 31. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

Plakat - Zrozumieć sierpień. Materiały udostępnione przez organizatora

Plakat - Zrozumieć sierpień. Materiały udostępnione przez organizatora

Zrozumieć sierpień to cykl przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych organizowanych w sierpniu we współpracy z organizacjami pozarządowymi, inicjatywami obywatelskimi, samorządami, domami kultury, organizatorami letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, mający na celu ukazanie Solidarności jako sukcesu obywatelskiego i ważnego elementu tożsamości gdańszczan, Pomorzan, Polaków. Ideą projektu jest wspólne z organizacją partnerską wypracowanie programu obywatelskich obchodów podpisania Porozumień Sierpniowych w danym miejscu.

 • Nowy Port (13–14 sierpnia 2011 r.)
 • Brzeźno (20–21 sierpnia 2011 r.)
 • Stogi (27–28 sierpnia 2011 r.)

W programie m.in.:

 • prezentacje wystaw plenerowych Europejskiego Centrum Solidarności – Młodzi Solidarni i Draw Your Freedom Draw Your Solidarity
 • kino plenerowe – pokazy filmów fabularnych, których ideą przewodnią jest szeroko rozumiana solidarność oraz dokumentalnych, wyprodukowanych przez ECS
 • gry dzielnicowe Szukając solidarności, połączone z prezentacją działalności lokalnych organizacji, instytucji i stowarzyszeń
 • koncerty artystów, związanych z daną dzielnicą
 • warsztaty street art – Pomaluj mój świat – na których uczestnicy poznają podstawowe techniki street art – szablonowanie, sprayowanie oraz możliwości ich wykorzystania przy ozdabianiu przedmiotów codziennego użytku – krzeseł, wieszaków, pudeł
 • gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży – Przygoda z historią i Młodzi budują Muzea adresowane do dzieci w wieku 59 lat oraz młodzieży w wieku 12–15 lat. Uczestnicy zabawy dowiedzą się, czym jest wolność i jak ważna jest w dzisiejszych czasach solidarność. Dzieci poznają podstawowe informacje dotyczące stoczni, Solidarności i codzienności lat 80., wybudują statek-muzeum, zaaranżują w nim stołówkę, drukarnię, noclegownię i radiowęzeł, aby na koniec wziąć udział w stoczniowym strajku.
 • zbiórka pamiątek dotyczących Solidarności i opozycji demokratycznej
 • finał akcji Zobacz gdzie mieszkam – prezentacja prac uczestników pleneru fotograficznego, udokumentowania istotnych dla nich miejsc, pełniących w życiu codziennym oraz w życiu dzielnicy ważną funkcję społeczną, wychowawczą i kulturotwórczą
 • finał akcji Jestem solidarny – zaprezentowanie galerii solidarnych mieszkańców Brzeźna, Nowego Portu i Stogów, których kandydatury zostały zgłoszone przez mieszkańców.

Organizator:
Europejskie Centrum Solidarności
ul. Doki 1
80-958 Gdańsk

Dodaj komentarz