• 2011-08-08

Nabór do Szkoły Dramatu

Szkoła Dramatu ogłasza nabór na roczne studia. Zgłoszenia należy przesyłać do 9. września 2011 roku.

Szkoła Dramatu

Szkoła Dramatu

Szkoła Dramatu to podyplomowe roczne studium działające przy Teatrze Na Woli w Warszawie. Celem Szkoły jest praktyczne rozwijanie rzemiosła dramatopisarskiego, poszerzanie znajomości dramaturgii, umiejętności konstruowania dramatu, budowania postaci i języka scenicznego. Propozycja Szkoły Dramatu skierowana jest do młodych autorów teatralnych, jej celem jest rozwijanie zdolności do pracy w zespole, myślenia kategoriami konstrukcji i celu. Nauka odbywa się poprzez: warsztaty, seminaria, wykłady oraz klasy mistrzowskie. Zajęcia w Szkole prowadzą m.in.: Jacek Cygan, Zenon Waldemar Dudek, Aldona Figura, Maciej Gdula, Agnieszka Glińska, Jan Gondowicz, Jerzy Juk-Kowarski, Hanna Krall, Marek Pruchniewski, Tadeusz Słobodzianek, Michał Walczak, Artur Żmijewski.

Słuchacze Szkoły Dramatu mają możliwość praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności w krótkich formach scenicznych (monolog, skecz, piosenka) w Kabarecie na Koniec Świata działającym przy Scenie Przodownik w Warszawie.

Absolwenci Szkoły mają pierwszeństwo w staraniach o staż, w czasie którego pracują nad swoimi projektami i uczestniczą w projektach scenicznych Laboratorium Dramatu w Teatrze Na Woli.

Zasady rekrutacji

W zgłoszeniu powinna znaleźć się pełnospektaklowa sztuka teatralna (scenariusze filmowe i inne formy literackie nie będą rozpatrywane), szczegółowe CV oraz list motywacyjny. Zgłoszenia można przesyłać do 9. września mailem na adres: szkola@labodram.pl albo pocztą na adres: Szkoła Dramatu, Teatr Na Woli, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 22 (obowiązuje data stempla pocztowego).

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 17 i 18 września 2011 roku. Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę drogą mailową, potwierdzoną telefonicznie.

Dodaj komentarz