Ratownicy bez granic

5 sierpnia 2011 roku o godz. 18.00 w Galerii Sokół w Nowym Sączu odbędzie się wernisaż wystawy Ratownicy bez granic.

Ratownicy bez granic (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Ratownicy bez granic (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Małopolska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza działa w strukturach ratowniczych od 1994 roku. Początki funkcjonowania to sekcja psów ratowniczych działająca w ramach OSP Niskowa, a następnie 15 lipca 1998 roku decyzją Komendanta Wojewódzkiego w Nowym Sączu została powołana Grupa Poszukiwawczo Ratownicza działająca w ramach Jednostki Ratowniczo gaśniczej nr 2 w Nowym Sączu.

W dniu 9 lipca 2002 r., na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP, Komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz Komendantem Miejskim PSP w Nowym Sączu powołano Małopolską Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą. Jej skład tworzą ratownicy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 KM PSP w Nowym Sączu oraz Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie, z siedzibą w Nowym Sączu.

Po oficjalnym powołaniu w 1998 r. MGPR uzyskała status grupy specjalistycznej Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz została zgłoszona przez Komendę Główną PSP do Biura Koordynacji Spraw Humanitarnych ONZ, jako specjalistyczna ekipa ratownicza, mogąca podjąć działania na terenach dotkniętych skutkami katastrof i klęsk żywiołowych. Dzięki temu została ona włączona jako ekipa ratownicza do systemu INSARAG – tj. Grupy Doradczej ds. Działań Poszukiwawczo Ratowniczych ONZ.

W 2009 roku, decyzją Komendanta Głównego PSP powołano grupę poszukiwawczo ratowniczą USAR Poland (Urban Search and Rescue), składającą się z ratowników GPR z Nowego Sącza, Gdańska, Łodzi, Poznania i Warszawy, przewidzianą do działań poza granicami kraju. W 2010 roku USAR Poland uzyskała jako 11 grupa ratownicza na świecie certyfikat INSARAG dla Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej.

Wystawa dokumentująca działalność Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej potrwa do 28 sierpnia 2011 roku.

Galeria Sokół
ul. Długosza 3
Nowy Sącz

Dodaj komentarz