• 2011-08-02

Wacław Narkiewicz Fotografie najbliższe

10 sierpnia 2011 roku o godzinie 18:00 Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze zaprasza na wernisaż wystawy prac Wacława Narkiewicza Fotografie najbliższe.

Wacław Narkiewicz, Narciarze (z materiałów organizatora)

Wacław Narkiewicz, Narciarze (z materiałów organizatora)

Na wernisażu wystąpią: Anna Kosińska i Bogdan Szczerkowski (skrzypce). Wystawa będzie czynna do 29 sierpnia 2011 roku.

Wacław Narkiewicz – urodził się w Ciukiszkach (powiat wileńsko-trocki) w roku 1931. W Jeleniej Górze mieszka od końca 1947 roku. Ukończył tam Gimnazjum i Liceum Elektryczne. Z zawodu jest rentgenotechnikiem.

Fotografią zajmuje się od roku 1953. Jest członkiem Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, od chwili jego założenia (roku 1961), w którym wielokrotnie pełnił rozmaite funkcje w zarządzie. Obecnie jest członkiem honorowym. W latach 60. współpracował z Nowinami Jeleniogórskimi i Gazetą Robotniczą.

Reprezentował Jelenią Górę w ramach Dni Kultury Województwa Jeleniogórskiego w Homlu w roku 1988. Otrzymał List Gratulacyjny Prezydent Miasta Jelenia Góra w roku 1996.

Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Długa 1
58-500 Jelenia Góra

Dodaj komentarz