• 2011-08-02

Szkolenie: Źródła finansowania projektów kulturalnych

Od 7 do 9 września 2011 roku w Pałacu w Jabłonnie potrwa szkolenie pt. Źródła finansowania projektów kulturalnych. 

News O.pl / Konferencje

News O.pl / Konferencje

Szkolenie skierowane jest do kierowników i członków zespołów projektowych, a także pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne i ma na celu zwiększenie wiedzy na temat możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego projektów w zakresie kultury oraz nabycie umiejętności dostosowania planowanego projektu do wymogów wybranego źródła finansowania.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • przegląd źródeł finansowania projektów kulturalnych
  • procedura ubiegania się o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków
  • spotkanie z praktykiem – prezentacja projektu finansowanego ze źródeł europejskich

Rekrutacja do udziału w szkoleniu zostanie przeprowadzona w dn. 1-26 sierpnia br.

Koszt udziału obejmujący wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowym (pokoje 2-os.), materiały szkoleniowe, przejazd z Warszawy na miejsce szkolenia wynosi 738.00 zł brutto.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i program szkolenia dostępne są na stronie:

http://www.kadrakultury.pl/sub,pl,zrodla-finansowania-projektow.html

Dodaj komentarz