• 2011-07-30

II Konkurs graficzny Filharmonii Narodowej

Do 7 września 2011 r. można nadsyłać portfolio na II Konkurs Graficzny na ujednolicenie wizerunku instytucji, organizowany przez Filharmonię Narodową we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej.

Logo Filharmonii Narodowej w Warszawie

Logo Filharmonii Narodowej w Warszawie

Celem Konkursu jest opracowanie elementów graficznej identyfikacji wizerunku Filharmonii Narodowej, które pozwolą na zbudowanie spójnej i rozpoznawalnej marki instytucji. Konkurs skierowany jest do projektantów i firm projektowych. Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty, trzyetapowy

  1. Etap – zbieranie portfolio, które powinno zawierać co najmniej trzy przykładowe projekty materiałów graficznych (afisze, plakaty, ulotki, broszury) dla instytucji kultury
  2. Etap – odpłatne przygotowanie wstępnej koncepcji przez 5 wybranych projektantów
  3. Etap – realizacja zwycięskiej koncepcji

Terminy:
Data przesłania portfolio – 7 września 2011 r.
Ogłoszenie listy pięciu projektantów – 9 września 2011 r.
Data przesłania prac – 10 października 2011 r.
Ogłoszenie Zwycięzcy – 11 października 2011 r.
Wdrożenie projektów – 10 listopada 2011 r.

Filharmonia Narodowa
ul. Jasna 5
Warszawa

Dodaj komentarz