• 2011-07-26

Konteksty – Festiwal w Sokołowsku

W dniach od 10 do 14 sierpnia 2011 roku odbędzie się Konteksty – Festiwal w Sokołowsku - pierwsza edycja projektu mającego na celu uchwycenie procesu zaistnienia i rozwoju sztuki efemerycznej w Polsce, szczególnie zaś sztuki performance, oraz dalsze rozwijanie i poszerzanie granic tego nurtu.

Konteksty - Festiwal w Sokołowsku

Konteksty - Festiwal w Sokołowsku

W związku z licznymi zmianami jakie zaszły w tej dziedzinie Festiwal prezentuje sztukę performance oraz pokrewne działania w ujęciu zarówno diachronicznym jak i synchronicznym, prezentując dokumentacje działań klasycznych, od lat siedemdziesiątych aż do najbardziej współczesnych i innowacyjnych realizacji. Ważnym celem festiwalu jest promocja i popularyzacja działań artystycznych tego nurtu, co wiąże się z badaniem zagadnień dokumentacji działań efemerycznych, tymczasowych, akcyjnych, oraz stwarzanie sytuacji umożliwiającej zapoznanie się z dziełami z różnych okresów.

W ten sposób Festiwal staje się miejscem dialogu i interakcji różnych prądów w sztuce współczesnej, artystów z krytykami i teoretykami, młodego pokolenia artystów z klasykami i publicznością. Ważnym punktem odniesienia Festiwalu będzie pojęcie kontekstu, w jego szerokim spektrum znaczeń.

Jedną z wpływowych definicji zaproponował w 1976 roku Jan Świdziński w swoim manifeście. Kontekst – to jedno z kluczowych pojęć aktualnego dyskursu sztuki. Wyznacza ono zarówno szeroki obszar praktyk artystycznych obejmujących rozmaite media sztuki, jak i metod analizy i interpretacji dzieł sztuki w praktyce historii sztuki i krytyce artystycznej.

Ważnym w tym projekcie jest uchwycenie ciągłości sztuki od awangard lat 70, dekady sztuki konceptualnej, po współczesność. Poruszone zostaną również kwestie dokumentacji sztuki efemerycznej, performance.

W programie Festiwalu znajdują się nowe realizacje performance, prezentacja dokumentacji, wystawy, konferencja naukowa i dyskusje z artystami i naukowcami.

Artyści: Izabela Chamczyk, Witosław Czerwonka, Andrzej Dudek-Durer,Darek Fodczuk, Dominik Jałowiński, Małgorzata Kazimierczak, Adam Klimczak, Leszek Knaflewski, Marek Konieczny, Leszek Krotulski, Anna i Romuald Kuterowie, Przemysław Kwiek, Anna Leśniak, Natalia LL, Ryszard Ługowski, Łukasz Mróz,Łukasz Prus-Niewiadomski, Mateusz Pęk, Ryszard Piegza, Izolda Pietrusiak, Józef Robakowski, Marek Rogulski, Małgorzata Rybka, Jan Rylke, Zygmunt Rytka, Ewa Świdzińska, Jan Świdziński, Waldemar Tatarczuk, Noah Warsaw, Piotr Wejchert, Jan S. Wojciechowski, Krzysztof Zarębski, Ewa Zarzycka.

Uczestnicy konferencji: Grzegorz Borkowski, Jolanta Ciesielska, Grzegorz Dziamski, Łukasz Guzek, Bogusław Jasiński, Marika Kuźmicz, Bartosz Łukasiewicz, Kazimierz Piotrowski, Andrzej Saj, Adam Sobota, Tomasz Załuski.

Kurator Festiwalu: Łukasz Guzek

Koordynacja Festiwalu: Bożenna Biskupska i Antoni Burzyński

Od 10 do 14 sierpnia 2011 roku

 

Dodaj komentarz