• 2011-07-22

Schlabs poszukujący. Fotografia z lat 1952-1957

28 lipca 2011 roku o godzinie 19.00 w Galerii Piekary w Poznaniu odbędzie się wernisaż wystawy Schlabs poszukujący. Fotografia z lat 1952-1957.

"Schlabs poszukujący. Fotografie z lat 1952-1957" - materiał udostępniony przz organizatora

"Schlabs poszukujący. Fotografie z lat 1952-1957" - materiał udostępniony przz organizatora

Twórczość poznańskiego fotografa – Bronisława Schlabsa – zajmuje znaczące miejsce w historii polskiej fotografii, przy czym pod soczewką badaczy znajdują się przede wszystkim abstrakcyjne fotogramy, powstające w latach 1958-1961 (kilkukrotnie prezentowane, również w Galerii Piekary, w 2005 roku). Prace te pokazywane, obok fotografii Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Lewczyńskiego, na słynnej wystawie Pokaz zamknięty w 1959 roku (nazwanej przez Alfreda Ligockiego pokazem Antyfotografii), spotykały się również z zainteresowaniem na scenie międzynarodowej, m.in. przedstawiciela niemieckiej fotografii subiektywnej – Otto Steinerta; natomiast w 1960 roku zostały pokazane na słynnej wystawie The Sense of Abstraction in Contemporary Photography w Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

Przygotowana przez Fundację 9/11 Art Space i Galerię Piekary ekspozycja Schlabs poszukujący. Fotografia z lat 1952-1957 pozwoli na przyjrzenie się pracom artysty, powstającym przed fotogramami, w pierwszych latach fotograficznej twórczości. Choć w okresie tym Schlabs, podobnie jak wielu polskich fotografów, realizował program socrealizmu, nawiązując również do popularnej nadal wówczas estetyki piktorializmu, jednocześnie wykonywał fotografie o widocznej reminiscencji międzywojennej awangardy. Właśnie te ostatnie, w znakomitej większości nigdy nie prezentowane prace, zostaną wydobyte z cienia rzucanego przez fotogramy na całe oeuvre artysty.

Prezentowane fotografie ukazują wachlarz różnorakich poszukiwań Schlabsa, w których autor nawiązuje do tradycji awangardowej, zwłaszcza zaś do niemieckiej szkoły Bauhausu i wywodzącego się z niej nurtu Neue Sehen. Równocześnie jednak odnajdujemy w nich nieliczne ślady fascynacji Nową Rzeczowością, czy wreszcie eksperymenty zbliżone do estetyki fotografii subiektywnej. Do najbardziej interesujących należą z pewnością liczne, nieznane dotąd szerszej publiczności dyptyki, łączące odbitkę pozytywową i negatywową. Ostatnią grupę prac tworzą makrofotografie, w których fotografowana rzeczywistość zostaje wyabstrahowana z kontekstu i staje się abstrakcyjną kompozycją. Te nawiązujące do twórczości Aarona Siskinda zdjęcia, stanowią już preludium do szeroko znanych fotogramów.

Dorota Łuczak

Wernisaż: 28 lipca 2011 roku o godzinie 19.00.
Wystawa czynna do 16 września 2011 roku.

Galeria Piekary
Ul. Piekary 5
Poznań

Dodaj komentarz