• 2011-07-22

I Ty możesz zostać radomskim Warhol’em

Do 30 września 2011 roku do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu można nadsyłać zgłoszenia na konkurs filmu i plakatu I Ty możesz zostać radomskim Warhol’em.

"I Ty możesz zostać radomskim Warhol'em" - plakat, materiał udostępniony przez organizatora

"I Ty możesz zostać radomskim Warhol'em" - plakat, materiał udostępniony przez organizatora

W tym roku przypada 35. rocznica wypadków radomskich Czerwiec’76, będących największą akcją protestacyjną w Polsce skierowaną przeciwko ówczesnej komunistycznej władzy. Bezpośrednią przyczyną wystąpienia Radomian było przedstawienie 24 czerwca 1976 w Sejmie przez premiera Piotra Jaroszewicza drastycznych podwyżek cen żywności, które miały wejść w życie 3 dni później. Protesty zostały brutalnie spacyfikowane (aresztowania i represje, oraz słynne ścieżki zdrowia – bicie zatrzymanych przez funkcjonariuszy milicji i ZOMO).

Jednak za ten akt cywilnej odwagi miasto Radom zapłaciło olbrzymią cenę, cenę publicznego potępienia i uzyskania etykiety chuliganów i warchołów. Po okresie transformacji zapoczątkowanej w 1989 roku upadły prawie wszystkie większe zakłady, na których opierała się radomska gospodarka. W wyniku tego poziom bezrobocia w rekordowych latach wynosił ok. 30%. Młodzi ludzie uciekają z Radomia, kilkanaście tysięcy ludzi pracuje w Warszawie, wielu wyjechało do Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Panuje atmosfera traumy i zniechęcenia.

Tu nic się nie dzieje, miasto dresiarzy, miasto Zombie, miasto z wyrokiem, miasto Boga, wioska olimpijska. Takie i temu podobne określenia padają pod adresem Radomia, zarówno ze strony Radomian, jak i ludzi spoza miasta. Radom bardzo słabo wykorzystuje wolność i wolny rynek, o które sam tak mocno walczył. Zadaniem konkursu I Ty możesz zostać radomskim Warhol’em jest odwrócenie tego niekorzystnego trendu i stworzenie nowego, pozytywnego wizerunku Radomia.

Nowy wizerunek Radomia można stworzyć poprzez jeden z postulatów konkursu:

Nawiązanie do wypadków Czerwca 76 jako odważnego aktu, zasługującego na wyróżnienie, wydarzenia, które zainicjowało wszystkie późniejsze demokratyczne przemiany. Radomski 25 czerwca to symbol buntu, nie mający zbyt wielu odpowiedników we współczesnej historii.

Stworzenie komunikatu przełamującego stereotyp myślenia o Radomiu, w dowolnej artystycznie formie, z uwzględnieniem wymogów formalnych, przewidzianych Regulaminem i załącznikami do Regulaminu.

Termin nadysłania zgłoszeń: 30 września 2011 roku.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu
ul. Domagalskiego 5
Radom

Dodaj komentarz