• 2011-07-20

Wystawa Flagi w MCSW Elektrownia

Do 31 lipca 2011 roku w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu można oglądać wystawę Flagi.

Wernisaż wystawy „Flagi” w MCSW „Elektrownia” w Radomiu, Marcin Berdyszak, After Jasper Johns, 2008, fot. Zofia Waligóra

Wernisaż wystawy „Flagi” w MCSW „Elektrownia” w Radomiu, Marcin Berdyszak, After Jasper Johns, 2008, fot. Zofia Waligóra

Ideą wystawy jest przedstawienie problematyki tożsamości, zarówno wspólnoty, jak i jednostki, widocznej w dziełach z rodzimego obszaru sztuk wizualnych, na których kształt oddziałał w różnym stopniu szeroki kontekst przemian politycznych, społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych, jakie zaszły i zachodzą nadal w Polsce, Europie i świecie w ostatnich trzech dekadach. Wspólnym motywem, obecnym w kompozycji eksponowanych prac, jest przedstawienie flagi, głównie polskiej, lub barw flagowych.

Flaga jest powszechnie rozpoznawalnym, skodyfikowanym znakiem (a także symbolem) określonej wspólnoty, ważnym elementem budowy tożsamości, zarówno grupowej, jak i poszczególnych członków wspólnoty, znakiem przywiązania lub wyboru określonej tradycji i ethosu, ale także insygnium władzy, tej politycznej i tej symbolicznej.

Naczelnym problemem w tej perspektywie jest oczywiście problem tożsamości (państwa, narodu, społeczeństwa, grupy, jednostki). Organizatorzy starają się pokazać, że jest to pojęcie, które ewoluuje i stale jest przez każde pokolenie redefiniowane, w znacznej mierze przez odniesienia do tradycji, pamięci historycznej i kontekstu politycznego, w wymiarach publicznym i również prywatnym.

Na wystawie ma być pokazana, w sposób krytyczny, historyczność politycznych dyskursów i opresyjny i represyjny charakter nowych politycznych utopii. Zaprezentowane zostaną dzieła, w których autorzy dokonali różnorodnych zabiegów na polu symbolicznym, ukazując tym samym stosunek do takich pojęć, jak: państwo, naród, społeczeństwo, patriotyzm, wolność, niepodległość, itp.

Dzieła te kreślą także obraz polskich, historycznych i nowych, wewnętrznych stosunków i napięć, oraz ukazują relacje Polski z sąsiadami i wizję miejsca naszego kraju w Europie i świecie w dobie postępującej globalizacji. Ujawniają polskie traumy, kompleksy, fobie i uprzedzenia, ale także nasze utopie i iluzje, aspiracje i ambicje.

Wystawa, z powodu niewielkiej powierzchni ekspozycyjnej tymczasowej siedziby Elektrowni, nosi charakter szkicu.

Kuratorzy wystawy: Romuald K. Bochyński, Andrzej Mitan

Artyści:

 • Marcin Berdyszak
 • Codemanipulator
 • Wincenty Dunikowski-Duniko
 • Jerzy Kalina
 • Grzegorz Klaman
 • Robert Maciejuk
 • Andrzej Mitan
 • Aleksander Olszewski
 • Włodzimierz Pawlak
 • Tomasz Sikorski
 • Paweł Susid
 • Anastazy B. Wiśniewski
 • Krzysztof Wojciechowski
 • Jerzy Ryszard Zieliński (Jurry)

Wernisaż: 17 czerwca 2011 roku o godzinie 18.00.
Wystawa czynna do 31 lipca 2011 roku.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu
Ul. Domagalskiego 5
Radom

Dodaj komentarz