• 2011-07-19

Forum Instytucji Kultury: Problemy cyfryzacji zasobów muzeów, bibliotek i archiwów

19 października 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się Forum Instytucji Kultury: Problemy cyfryzacji zasobów muzeów, bibliotek i archiwów.

Materiały O.pl Polskiego Portalu Kultury

Materiały O.pl Polskiego Portalu Kultury

Rada programowa forum: dr Edwin Bendyk, prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, dr Henryk Hollender, dr Tomasz Makowski, prof. dr hab. Ewa Nowińska, dr Wojciech Wiewiórowski.

W PROGRAMIE

 • Cyfryzacja zasobów a elektroniczna gospodarka oparta na wiedzy
 • Standardy procesu digitalizacji
 • Standardy procesu digitalizacji
 • Cyfryzacja dzieł kultury – konsekwencje cywilizacyjne – przemiany mentalne i społeczne (psychologiczne aspekty cyfryzacji)
 • Udostępnianie zasobów dziedzictwa narodowego przez Internet. Ochrona danych w zbiorach cyfrowych

Trzy Sesje Tematyczne (każda 80 minut w oddzielnych salach, równolegle)

Sesja: Wirtualne Muzea

 • Cyfryzacja w procesie konserwacji zasobów muzealnych i dziedzictwa
 • Skanowanie terenu 3D, mapy cyfrowe dla muzeów
 • Cyfryzacja obszarów otwartych – muzea rezydencjonalne w otoczeniu przyrody
 • Sfederowane muzea wirtualne

Sesja: Cyfrowe Biblioteki

 • Polskie biblioteki cyfrowe na tle europejskim
 • Metawyszukiwarki dla nauki / Alternatywa wobec dLibra / Technologie RFID w bibliotekach
 • Czy jest szansa na ujednolicenie metadanych w polskich bibliotekach cyfrowych?

Sesja: Elektroniczne Archiwa

 • Zarządzanie dostępem do cyfrowego archiwum
 • Sprzęt i oprogramowanie do budowy repozytoriów danych cyfrowych / Standardy repozytoriów dla danych cyfrowych / Migracja danych na nowe nośniki, zmiany formatu danych / Narzędzia informatyczne dla EZD
 • Konsolidacja zasobów archiwów cyfrowych
 • Aspekty prawne archiwizacji danych w modelu Cloud Computing

Specjalnie dla użytkowników O.pl – 5% RABATU na udział w Forum.

Rabatowy formularz zgłoszeniowy: https://www.cpi.com.pl/imprezy/2011/fik/formularz_pr_rabat.php

Koszt obejmuje: udział w Forum, materiały konferencyjne zawierające opracowania wszystkich wystąpień, książkę Cyfrowy świat dokumentu – wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa (praca zbiorowa po redakcją dr Henryka Hollendra), lunch, przerwy na kawę, certyfikat potwierdzający udział w Forum.

Partner merytoryczny konferencji: Instytut Muzeologii Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Forum Instytucji Kultury
Problemy cyfryzacji zasobów muzeów, bibliotek i archiwów

19 października 2011 roku, Warszawa
Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

Dodaj komentarz