• 2011-07-15

XIX Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór

W dniach od 24 do 31 lipca 2011 roku w Nowym Sączu odbędzie się XIX Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór zorganizowany przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.

Festiwal Święto Dzieci Gór (fot. Sylwester Adamczyk)

Festiwal Święto Dzieci Gór (fot. Sylwester Adamczyk)

Festiwal jest miejscem spotkania dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie  podczas wspólnej zabawy, zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników.

Uczestnikami Święta Dzieci Gór są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne reprezentujące różne grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów. W sumie w imprezie uczestniczy ok. 500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Przez siedem festiwalowych dni dzieci razem mieszkają, koncertują, jeżdżą na wycieczki, palą ogniska. Na koncert finałowy przygotowują wspólny program, w którym z elementów kultur i obyczajów poszczególnych narodów powstaje nowa jakość.

Taki sposób realizacji festiwalu pozwala dzieciom odnaleźć własny język komunikacji, dzięki któremu znikają obawy przed innością, a naturalna każdemu człowiekowi nieufność do wszystkiego co obce i niezrozumiałe zamienia się w akceptację inności i w konsekwencji w przyjaźń rozwijającą się w późniejszych kontaktach.

Festiwal jest realizowany od 1992 roku. W swoich założeniach nawiązuje on do przesłanek programowych Święta Gór – przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której głównym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego – pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki mieszkańców terenów podkarpackich.

Obecnie, poprzez oryginalne założenia programowe, wyróżniające festiwal nowosądecki spośród innych imprez dziecięcych o podobnym charakterze, stał się on wydarzeniem, którego znaczenie wykracza daleko poza samą ochronę i prezentację ludowej kultury.

Podczas Festiwalu organizowane są Ogólnopolskie Warsztaty Instruktorskie, które w 2011 roku odbędą się po raz t

24–31 lipca 2011 r.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz

Dodaj komentarz