• 2011-07-02

Kolor w GłoGOwie

8 lipca 2011 roku o godzinie 18.00 w Galerii Sztuki w Legnicy odbędzie się wernisaż wystawy Kolor w GłoGOwie. Zbiory Sztuki Współczesnej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.

Andrzej Basaj "Ufo 34", 1977 - materiał udostępniony przez organizatora

Andrzej Basaj "Ufo 34", 1977 - materiał udostępniony przez organizatora

Wystawa prezentuje zbiory sztuki współczesnej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Zobaczyć na niej można dzieła czterdziestu artystów z Polski oraz Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwecji. Większą część kolekcji stanowią jednak prace środowisk twórczych okręgu dolnośląskiego, lubuskiego oraz poznańskiego.

Kolekcja sztuki współczesnej głogowskiego Muzeum powstała dzięki plenerom malarskim, organizowanym w Głogowie w latach 1976-1998. Pierwszy plener Człowiek kształtuje i chroni środowisko zorganizowano w 1976 r. Organizatorzy postawili sobie za cel zbliżyć środowisko twórców do problematyki przemysłu miedziowego. Uczestnikom pleneru zapewniono stały kontakt z Hutą i Zakładami Górniczymi KGHM oraz ich załogami. Idea pleneru nie zmieniła się przez nastepne lata. W czasie plenerów spotykali się artyści reprezentujący kolejne pokolenia, różne szkoły i kierunki w sztuce, stąd tak ogromna różnorodność prezentowanej kolekcji.

Powstała w 1971 r. – obok istniejących od 1961 r. szybów KGHM Lubin – Huta Miedzi Głogów, prócz skoku gospodarczego spowodowała też erupcję działalności kulturotwórczej oraz napływ nowych artystów. W budowanych wieżowcach powstały pracownie plastyczne.

W regionie powstało liczące się w kraju środowisko twórcze. W latach 70-tych przyjechało tu kilkunastu artystów – absolwentów uczelni artystycznych w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, m.in.: Kinga Domańska, Helena Zadrejko, Telemach Pilitsidis, Bożena Jędrzejewicz-Krzysik, Jacek Krzysik, Krystyna Bogacz-Stachura, Zygmunt Stachura, Leszek Pliniewicz, Zbigniew Nowicki, Helena Łyżwa, Halina Engel-Samorek, Bogdan Samorek, Andrzej Owczarek, Ewa Śliwa, Edward Mirowski, Marek Zajączkowski.

Prace artystów powstające na kolejnych plenerach gromadzone były w zbiorach muzeum a także w instytucjach miejskich, zakładach pracy, domach prywatnych. Różnorodna twórczość świadczyła o różnej wrażliwości i indywidualnym spojrzeniu artystów na temat ekologii. Trzon plenerów stanowili plastycy głogowscy – już wówczas prężnie działające środowisko twórcze. Po kilku latach plener przekształcił się w międzynarodowy.

Uczestniczyli w nim, obok Polaków, także twórcy z W. Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Belgii, Szwecji, Danii, Grecji, Litwy i Ukrainy. W 21 spotkaniach wzięło udział ponad 200 malarzy, grafików, rzeźbiarzy. Dzieła plastyczne, które były ich efektem włączano do zbiorów muzealnyc i złożyły się one na powstającą przez 30 lat i ciągle wzbogacaną kolekcję sztuki współczesnej głogowskiego Muzeum. Aktualnie liczy ona 180 eksponatów, w tym obrazy olejne na płótnie, grafikę, rysunki, pastele, akwarele, obiekty, rzeźbę, szkło unikatowe oraz 200 fotografii artystycznych.

Obecnie Muzeum pozyskuje prace do zbiorów poprzez zakupy i indywidualne darowizny artystów. Kolekcja sztuki współczesnej tworzona od 30 lat odzwierciedla różne tendencje pojawiające się w sztuce polskiej na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia, ale pokazuje również różne etapy drogi twórczej poszczególnych artystów.

Ekspozycję przygotowano z okazji 40-lecia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, które miało miejsce w 2007 roku.

Uczestnicy wystawy: Andrzej Basaj, Krystyna Bogacz, Bronisław Chyła, Guido Dobbelaere, Kinga Domańska, Wojciech Dziatko, John Edwards, Halina Engel-Samorek, Jan Gawron, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Ryszard Aleksander Grześ, Michał Hrisulidis, Thomas Jönsson, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Dorota Komar-Zmyślony, Piotr Krzemiński, Jacek Krzysik, Paweł Lasik, Małgorzata Maćkowiak, Franciszek Maśluszczak, Dariusz Miliński, Manfred Neuman, Wiesław Obrzydowski, Michael Ogierman, Lech Okołów, Zbigniew Orlak, Andrzej Owczarek, Arkadiusz Paczyński, Daniel Perełkiewicz, Roma Pilitsidis, Telemach Pilitsidis, Krzysztof Piotrowski,Paulina Pokorny-Ziemba,Bogdan Samorek, Krzysztof Skarbek, Renata Skrzypczak-Perełkiewicz, Zygmunt Stachura, Elżbieta Terlikowska, Andrzej Wiśniewski, Eulalia Złotnicka, Antoni Zydroń

Wernisaż: 8 lipca 2011 roku o godzinie 18.00.
Wystawa czynna do 31 lipca 2011 roku.

Galeria Sztuki w Legnicy
Pl. Katedralny 1
Legnica

Uczestnicy wystawy: Andrzej Basaj, Krystyna Bogacz, Bronisław Chyła, Guido Dobbelaere, Kinga Domańska, Wojciech Dziatko, John Edwards, Halina Engel-Samorek, Jan Gawron, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Ryszard Aleksander Grześ, Michał Hrisulidis, Thomas Jönsson, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Dorota Komar-Zmyślony, Piotr Krzemiński, Jacek Krzysik, Paweł Lasik, Małgorzata Maćkowiak, Franciszek Maśluszczak, Dariusz Miliński, Manfred Neuman, Wiesław Obrzydowski, Michael Ogierman, Lech Okołów, Zbigniew Orlak, Andrzej Owczarek, Arkadiusz Paczyński, Daniel Perełkiewicz, Roma Pilitsidis, Telemach Pilitsidis, Krzysztof Piotrowski,Paulina Pokorny-Ziemba,Bogdan Samorek, Krzysztof Skarbek, Renata Skrzypczak-Perełkiewicz, Zygmunt Stachura, Elżbieta Terlikowska, Andrzej Wiśniewski, Eulalia Złotnicka, Antoni Zydroń

Dodaj komentarz