• 2011-06-30

Wystawa “Nie na Miejscu”

8 lipca 2011 r. o godz. 18.00 w Galerii Piwnice Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie odbędzie się otwarcie wystawy dyplomowej absolwentów Muzealniczych Studiów Kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki UJ 2010/2011 pt. NIE na MIEJSCU.

Krzysztof Miękus „Paradoks Fermiego”, dzięki uprzejmości artysty

Krzysztof Miękus „Paradoks Fermiego”, dzięki uprzejmości artysty

Wystawa NIE na MIEJSCU stanowi próbę przyjrzenia się zjawisku przekształcania przestrzeni publicznych o ustalonej tożsamości w przestrzenie niczyje – nie-miejsca. W antropologii kulturowej nie-miejsce określa się jako przestrzeń anonimową, z którą się nie identyfikujemy, którą beznamiętnie – czy wręcz mechanicznie – opuszczamy w pośpiechu, traktując ją wyłącznie jako przejście w drodze do celu naszej podróży, przestrzeń pomiędzy.

Nie-miejscem może być np. dworzec kolejowy, przejście podziemne, skrzyżowanie, autostrada, hala odlotów, parking, galeria handlowa czy też przestrzeń wirtualna.

Artyści zaproszeni do udziału w wystawie w dość przewrotny sposób zajęli się uchwyceniem ulotnej granicy między miejscem i nie-miejscem. Wykorzystując m.in. fotografię, video, instalację podejmują próby przekształcenia nie-miejsca – jego oswojenia, indywidualizacji lub hybrydyzacji.

Przedstawiają formy dialogu i postawy użytkowników nie-miejsc, od aktywnego zaangażowania i interakcji po bierność przechodnia wobec otoczenia; niekiedy odczarowują i pobudzają przestrzeń pomiędzy, powodując, że w nie-miejscu poczujemy się na miejscu i odwrotnie.

Francuski myśliciel Marc Augé, w znanym eseju Nie- miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności (1992; wyd. polskie 2010), pojęcie nie-miejsca rozważa w kontekście opozycji do miejsc antropologicznych, definiowanych jako tożsamościowe, relacyjne i historyczne. Miejsca antropologiczne tworzą według niego tkankę społeczną, zaś nie-miejsca samotną umowność.

Anonimowa przestrzeń nie-miejsca funkcjonuje według narzuconych zasad, bezosobowy odbiorca jest tylko jej użytkownikiem, posługującym się określonym językiem komunikacji. Działania artystyczne problematyzujące te schematy mogą być potraktowane jako próby otwierania jej granic, różnicowania – wydawałoby się – pełnej i zorganizowanej struktury.

Wystawa NIE na MIEJSCU ma na celu pobudzenie dyskusji na temat nie-miejsca jako znaku ponowoczesnego miasta, w którym doświadczenie transmisji wyparło chęć przebywania w miejscu. Prezentowane na niej prace proponują sposoby na wytrącanie użytkowników nie-miejsc ze stanu miejskiej anomii.

Ukazują sytuacje, w których czasowe odwrócenie relacji użytkowników zmienia charakter przestrzeni. Modyfikowane przez artystów nie-miejsca stają się więc chwilowym elementem w zmiennej strukturze współczesnego miasta.

Marek Zygmunt „Oczekując na Mahometa”, dzięki uprzejmości artysty

Marek Zygmunt „Oczekując na Mahometa”, dzięki uprzejmości artysty

Zaproszeni artyści: Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga, Rafael Lozano Hemmer, Przemysław Jasielski, Łukasz Jastrubczak, Alicja Karska i Aleksandra Went, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Krakowiak, Dominik Lejman, Krzysztof Miękus, Małgorzata Markiewicz, Laura Pawela, Mateusz Pęk, Janek Simon, Łukasz Surowiec, Marek Zygmunt.

Wystawa zrealizowana przez zespół kuratorski w składzie: Irena Janysek, Izabela Kaszyńska, Beata Łyżwa-Sokół, Ewa Odyjas, Anna Ostrowska, Weronika Panasewicz, Magdalena Szadkowska, Hanna Szpil, Zuzanna Waltoś, Jolanta Woszczenko.

Konsultacja projektu: Paweł Polit, CSW Zamek Ujazdowski.

  • wydarzenie towarzyszące: 9 lipca 2011 r. godz. 11.00. Marc Augé, spotkanie z francuskim antropologiem kulturowym, zorganizowane przy wsparciu Instytutu Francuskiego w Warszawie

Wystawa NIE na MIEJSCU
9 lipca – 14 sierpnia 2011 r.
otwarcie: 8 lipca 2011 r., godz. 18.00

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2
00-467 Warszawa

Dodaj komentarz