• 2011-06-30

Space-opera “Cosmocanto”

Teatr Napięcie w Łodzi rozpoczął realizację nowej, autorskiej opery pt. Cosmocanto. Premiera opery planowana jest na przełomie 26 listopada 2011 r.

Plakat "Cosmocanto". Projekt: Ryszard Kaja

Plakat "Cosmocanto". Projekt: Ryszard Kaja

Będzie to spektakl dwuaktowy z muzyką Cezarego Kurowskiego, tworzony wedle wszelkich prawideł gatunku operowego (partytura, libretto, orkiestra na żywo, śpiew klasyczny, etc.). To co jednak odróżnia ten utwór od innych oper tworzonych w Polsce, to sposób, w który powstaje.

Podczas tworzenia Cosmocanto zastosowano metodę, dzięki której członkowie zespołu realizatorskiego mogli mieć wpływ rozwój finalnej konstrukcji fabularno-muzycznej. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu, opowieść zawarta w operze Cosmocanto, stanowi wypadkową gustów i preferencji całego zespołu, co pozwala realizować to dzieło w trybie bez honorariów autorskich, jako dzieło pro publico bono oraz non profit.

W skład realizatorów Cosmocanto wchodzą zarówno twórcy na stałe związani z teatrem operowym (np. scenograf – Ryszard Kaja, czy dyrygent – Michał Kocimski), jak również twórcy, realizujący się zazwyczaj w obrębie innych gatunków sztuki (np. projektant mody – Sylwester Krupiński). Zespół spektaklu liczy 45 osób, z czego podstawowy trzon stanowią śpiewacy-soliści (14 osób).

Tytuł Cosmocanto celowo nawiązuje do orficko-pitagorejskiej harmonii baroku, aby w dalszej konsekwencji podążyć w bardzo UniVersalne rewiry – zarówno te wzniosłe, jak i te stymulowane przez siły osobliwej grawitacji. W warstwie dźwiękowo-fabularnej opera balansuje między tonalnym porządkiem kosmosu i dysharmoniami czarnych dziur.

Akcja osnuta jest wokół intergalaktycznych podróży oraz prób odnalezienia uniwersalnego języka komunikacji (konwencja space opera), a jej napędem są dążenia głównych bohaterów do harmonizowania wektorów próżni wszechświata za pomocą niezwykłej fali dźwiękowej, zwanej Cosmocanto.

Biorąc pod uwagę kanwę opowieści, realizowana przez Teatr Napięcie opera już u źródeł kształtowana jest jako opowieść o muzyce oraz doskonałym śpiewie, stanowiącym naturalny sposób komunikacji. W tym sensie, historia zawarta w Cosmocanto będzie osadzona w realiach właściwych dla opery, ponieważ jej konstrukcja definiuje już od początku, dlaczego postaci porozumiewają się snując wielkie arie.

Teatr Napięcie w Łodzi
ul. Strykowska 131
91-527 Łódź

Dodaj komentarz