• 2011-06-29

Metafory Rzeczywistości 2011 – finaliści konkursu

Zakończył się pierwszy etap konkursu dramaturgicznego Metafory Rzeczywistości 2011 w Teatrze Polskim w Poznaniu. Do finału konkursu zakwalifikowano trzy dramaty.

Metafory rzeczywistości. Materiały udostępnione przez organizatora

Metafory rzeczywistości. Materiały udostępnione przez organizatora

Jury IV edycji konkursu poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej Metafory Rzeczywistości 2011 w składzie: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (literaturoznawca), Łukasz Drewniak (krytyk teatralny), Paweł Szkotak (reżyser, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu) na posiedzeniu 25 czerwca 2011 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu, postanowiło zakwalifikować do finału konkursu wymienione niżej, w porządku alfabetycznym, dramaty:

  • Cicha dama ukradła słoik z konfiturami za co bardzo przeprasza autorstwa Marty Jagniewskiej,
  • Małe dziecko autorstwa Marzeny Sadochy,
  • Śmierć pracownika autorstwa Michała Kmiecika.
Plakat, proj. Marcin Markowski

Plakat, proj. Marcin Markowski

Kolejnym etapem konkursu będzie przystosowanie wybranych tekstów do warunków sceny. Publikowane dramaty często spotykają się ze znaczną modyfikacją ze strony reżysera. Etap adaptacji tekstów zrealizowany zostanie na początku września 2011 roku.

Do udziału w tym etapie zaproszeni zostaną aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu, reżyserzy oraz autorzy finałowych dramatów. Wskażą oni mocne i słabe strony tekstów, a następnie dokonają ich modyfikacji. Etap trzeci – prezentacja dramatów w formie czytań scenicznych – odbędzie się 10 i 11 września 2011 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu.

Na tegoroczną edycję konkursu przysłano 156 tekstów.

Teatr Polski w Poznaniu
ul. 27 Grudnia 8/10,
61-737 Poznań

Dodaj komentarz