• 2011-06-28

36. Krakowskie Reminiscencje Teatralne

6 października 2011 roku rozpocznie się 36. edycja Krakowskich Reminiscencji Teatralnych. Tegoroczna edycja jest jednym z punktów programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (z tego powodu wyjątkowo festiwal odbędzie się jesienią). Towarzyszy jej spotkanie międzynarodowej sieci IETM (International Network for Contemporary Performing Arts).

KRT, śledzące i prezentujące polskiej publiczności nowe zjawiska teatralne, przedstawią w tym roku wiele propozycji powstałych w ramach międzynarodowej współpracy, scalającej doświadczenia artystów z różnych zakątków Europy. Czas na pierwszą programową odsłonę festiwalu. Wkrótce przedstawimy kolejne punkty tegorocznego programu.

"Ameryka", reż. Jan Klata, fot. Thomas Aurin

"Ameryka", reż. Jan Klata, fot. Thomas Aurin

FORCED ENTERTAINMENT Z DWOMA SPEKTAKLAMI

Forced Entertainment, prowadzony przez Tima Etchellsa zespół, umieszczany w czołówce brytyjskiej awangardy, w ramach 36. edycji KRT zaprezentuje dwa niezwykłe spektakle. Pierwszy z nich – Quizoola! – to wielogodzinne przedstawienie o elastycznej formule, która pozwala widzowi wejść i wyjść w dowolnym momencie. To jeden z kamieni milowych europejskiego teatru współczesnego, rzecz magiczna, o której nie da się opowiedzieć – trzeba to przeżyć. Kolejną propozycją jest utrzymany w konwencji groteskowego wodewilu The Thrill of It All – najnowsza produkcja kolektywu z Sheffield. Spektakl jest nieprzewidywalny i przewrotny. Jedna z recenzji zapowiada rozniesienie przez brawurowy zespół desek teatru w drobny mak – co zwiastuje doświadczenie niezapomnianego festiwalowego wieczoru.

AMERYKA KLATY I OBŁOMOW HERMANISA

Na festiwalu zaprezentowane zostaną także najświeższe propozycje z niemieckiego landu Nadrenii Północnej–Westfalii w ramach programu Tam’Tam: Sezon Kultury NRW w Polsce. Podczas jesiennej odsłony KRT będzie miała miejsce polska premiera Ameryki według powieści Franza Kafki, zrealizowana w komiksowej estetyce przez Jana Klatę dla Schauspielhaus w Bochum. Alvis Hermanis, który zachwycił festiwalową publicznosć w zeszłym roku niezwykłym Sound of Silence, tym razem przywiezie do Krakowa Obłomowa, spektakl zrealizowany dla Schauspiel w Kolonii – w Polsce prezentowany będzie po raz pierwszy. Tę część programu uzupełni zdobywca Grand Prix festiwalu Impulse, przeglądu najważniejszych wydarzeń w obszarze pozainstytucjonalnego teatru niemieckojęzycznego. Tytuł spektaklu jeszcze przez najbliższe tygodnie pozostanie niespodzianką – do czasu ogłoszenia zwycięzcy przez jury.

MIASTO, WSPÓŁPRACA, SIECIOWANIE

Podczas przygotowań 36. edycji KRT wyłoniło się kilka haseł-kluczy: miasto, współpraca-sieciowanie, Partnerstwo Wschodnie. Poznawania i odkrywania na nowo Krakowa dotyczyć będzie projekt młodej kuratorki z Bułgarii, Yany Varbanovej. Jej uczestnictwo w KRT jest efektem projektu Festival Lab sieci FIT (Theatre/Festivals in Transition, do której należy KRT), przestrzeni rozwoju i inspiracji młodych kuratorów i producentówwydarzeń artystycznych. Istotnym elementem tegorocznej odsłony festiwalu staną się city trips. Opanowujące miejską przestrzeń Krakowa, specjalnie opracowywane przez zaproszonych artystów wycieczki, pozwolą spojrzeć na miasto z perspektywy naszych gości. Miastom – stolicom krajów Partnerstwa Wschodniego – poświęci swój projekt wizualny Tim Etchells z Forced Entertainment.

Większość prezentowanych spektakli oraz projektów powstała jako efekt zaangażowania i współpracy artystów z różnych krajów i odrębnych kręgów kulturowych. Ważnym elementem budowania tegorocznej koncepcji festiwalu są spotkania z artystami z państw objętych programem Partnerstwa Wschodniego. Intencją KRT jest stworzenie sieci artystycznych powiązań obejmującej państwa zza naszej wschodniej granicy.

Quizoola!, fot. Hugo Glendinning

Quizoola!, fot. Hugo Glendinning

SPECJALNY PROJEKT TIMA ETCHELLSA: PARTNERSTWO WSCHODNIE (TYTUŁ ROBOCZY)

Celem Partnerstwa Wschodniego jest przede wszystkim zbliżenie między sześcioma krajami objętymi programem (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) a szeroko rozumianą zachodnią Europą. Wytworzone przez odgórnie narzucony kierunek współpracy napięcie między sztuką i polityką stały się punktem wyjścia dla projektu Tima Etchellsa, przygotowywanego specjalnie dla 36. KRT. Jego prace, często związane z refleksją nad językiem, subtelnie i celnie komentujące rzeczywistość, projektowane dla konkretnych przestrzeni, prezentowane były w Europie (również w Polsce, w ramach międzynarodowego projektu Miasta równoległe, Warszawa 2011) i poza nią (m. in. Japonia, Argentyna). Sam projekt, pod roboczym tytułem Partnerstwo Wschodnie, jest artystycznym komentarzem do wieloznacznej relacji między twórczością i polityką, jednocześnie opisuje partnerstwo rozumiane jako zacieśnianie więzów między ludźmi.

Projekt zakłada podróże emisariuszy artysty do stolic państw objętych PW (zaplanowana na lipiec wyprawa na Dziki Wschód, nikt z biorących udział w projekcie nigdy w tych krajach nie był – nie jest to częsty cel wyjazdowy mieszkańców UE) oraz konfrontacje przyjezdnych z tymi miastami za pośrednictwem ich mieszkańców. Obecnie Etchells pracuje nad szczegółami koncepcji i kształtu formalnego swojego pomysłu, który swą postać ostateczną uzyska we wrześniu. Zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy będzie wystawa, której otwarcie nastąpi w pierwszy dzień 36. KRT (6 października) w krakowskim Bunkrze Sztuki. Projekt podsumuje również w pewien sposób sytuację, w jakiej sam festiwal KRT znalazł się za pośrednictwem programu PW, będącym jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE.

Założeniem KRT jest żywa konfrontacja różnorodnych materii estetycznych. Festiwal w tym roku nie będzie miał jednolitej linii tematycznej, co było praktykowane w ostatnich latach. Tegoroczna edycja KRT nie będzie narzucać gotowych ram interpretacji. Jej celem będzie zachęcenie do poszukiwań i celebrowanie różnorodności.

36. Krakowskie Reminiscencje Teatralne: 6 – 12.10.2011

Dodaj komentarz