• 2011-06-22

Reinterpretacje. Polska tkanina współczesna

28 czerwca 2011 r. o godz. 13.00 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi odbędzie się wernisaż wystawy Reinterpretacje. Polska tkanina współczesna. Wystawa będzie czynna do 31 października 2011 roku.

Materiały udostępnione przez organizatora

Materiały udostępnione przez organizatora

W Centralnym Muzeum Włókiennictwa kolekcja współczesnej tkaniny artystycznej, gromadzonej od 1960 roku, liczy bez mała 2000 prac. Wśród nich większość stanowią przykłady wywodzące się z kręgu polskiej szkoły tkaniny, na stałe zajmującej miejsce w leksykonach współczesnej sztuki.

Z perspektywy półwiecza warto się przyjrzeć zachodzącym w polskiej nowej tkaninie zmianom: ewolucji form i obszarów, będących przedmiotem zainteresowania artystów. Interpretacje tradycyjnego kanonu, dokonane przez pierwszych z nich, stały się punktem wyjścia dla następnych generacji, których udziałem stały się nowe odczytania wzorca i nowe komentarze.

Zaproszenie. Projekt: M. Owczarek

Zaproszenie. Projekt: M. Owczarek

Ze zbiorów muzeum zostaną przedstawione pionierskie prace, m.in.: Magdaleny Abakanowicz, Wojciecha Sadleya, Józefa Łukomskiego, Urszuli Plewki-Schmidt, a także Marii Ewy Andryszczak, Andrzeja Rajcha, Jolanty Rudzkiej-Habisiak, Anny Goebel, Janusza Kucharskiego.

Przedstawione zostaną również reinterpretacje w tkaninie podejmowane przez malarzy, grafików, rzeźbiarzy, dizajnerów i oczywiście twórców intermedialnych: Marię Jaremę, Jadwigę Maziarską, Kajetana Sosnowskiego, Teresę Byszewską, Mariana Stępaka oraz przez najmłodszych, niezależnych twórców polskiej sztuki, udzielających się w sztuce tkaniny – Magdalenę Bretsznajder i Agnieszkę Kopeć.

Reinterpretacje. Polska tkanina współczesna
28 czerwca – 31 października 2011 r.
Wernisaż wystawy: 28 czerwca 2011 r., godz. 13.00

Centralne Muzeum Włókiennictwa
bud. D, II p. (nowe skrzydło)
ul. Piotrkowska 282
93-034 Łódź

Dodaj komentarz