• 2011-06-17

Rozpoczęła się rekrutacja na IV edycję studiów podyplomowych Design Management

Rozpoczęła się rekrutacja na IV edycję studiów podyplomowych Design Management – projektowanie wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu.

Organizatorami studiów są:

  • Instytut Wzornictwa Przemysłowego, ekspert w zakresie wzornictwa z 60-letnim doświadczeniem w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu.
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie.

Co to jest Design Management?

Zarządzanie wzornictwem to zarządzania procesami projektowymi i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań oraz nowych produktów na rynek. Design managment zajmuje się również tworzeniem strategii biznesowych w oparciu o wzornictwo.

Dla kogo przeznaczone są studia Design Management?

Studia skierowane są do:

• kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla,

• specjalistów z działów rozwoju, badań i analiz, produkcji, marketingu,

• władz i menedżerów samorządów terytorialnych,

• inżynierów, projektantów, grafików.

Jaki jest cel i program studiów?

Celem studiów jest rozwinięcie kompetencji zarządzania procesami innowacji w kreowaniu nowych produktów oraz procesami wdrażania ich na rynek. Program zajęć obejmuje następujące główne obszary tematyczne:

• strategie konkurowania – nowy produkt jako narzędzie konkurencji

• zarządzanie procesem rozwoju nowego produktu

• wzornictwo przemysłowe

• ergonomię

• badania marketingowe

• organizacyjne, finansowe i prawne aspekty rozwoju nowego produktu

60 godzin zajęć prowadzona jest w formie warsztatów. Atutem zajęć warsztatowych są spotkania z projektantami, którzy prezentują najbardziej aktualne praktyki z polskiego rynku.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona.

Dodaj komentarz