• 2011-06-04

71369 czyli sztuka w pudełku

9 czerwca 2011 r. o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu odbędzie się wernisaż zbiorowej wystawy 71369 autorstwa asystentów Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP.

Zaproszenie. Materiały udostępnione przez organizatora

Zaproszenie. Materiały udostępnione przez organizatora

Tytułowa liczba 71369 to iloczyn wymiarów standardowego pudełka, używanego do przesyłek pocztowych – 53,5 x 29 x 46 cm. Michał Borys, Marcin Chomicki, Maciej Czyżewski, Maciej Duchowski, Mikołaj Dziekański, Arkadiusz Karapuda, Rafał Kowalski, Tomasz Milanowski, Jan Mioduszewski, Sylwester Piędziejewski, Igor Przybylski i Łukasz Rudnicki postanowili zmierzyć się z tak konkretnie określoną przestrzenią.

Każdy z nich podszedł do tego zadania indywidualnie, w sposób bądź to charakterystyczny dla swojej twórczości lub całkowicie odmienny, wynikający właśnie z potrzeby samoograniczenia się do otrzymanej powierzchni. Małej, lecz wbrew pozorom wymagającej. Różnorodność technik i podejścia do tematu sprawia, że jest to dwanaście prac, tak różnych, jak ich autorzy.

Sylwetki artystów:

Michał Borys - ur. w 1970 w Warszawie. Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1995 otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Zbigniewa Gostomskiego. Od 1995 związany z macierzystym wydziałem, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek, dzieląc swoje zainteresowania pomiędzy światem martwej natury, gdzie prowadzi malarskie poszukiwania piękna zamkniętego w prostych codziennych przedmiotach, a światem zewnętrznym, wiodącym małymi uliczkami, zaułkami, klatkami schodowymi w miejsca dobrze i mniej znane.

Marcin Chomicki - ur. w 1976. W latach 2000-2005 studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Leona Tarasewicza w 2005. Od 2004 asystent na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w Pracowni Rysunku dr hab. Wojciecha Zubali. Zajmuje się malarstwem, fotografią, animacją 3D. Współtwórca i współprowadzący Galerię 2.0 na warszawskiej ASP. Mieszka i pracuje w Warszawie. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendysta programu Młoda Polska (2011).

Maciej Czyżewski – ur. w 1985. W latach 2005-2010 studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. W 2010 dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka. W 2010 zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Malarstwa i Rysunku dla I roku na macierzystym wydziale. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.

Maciek Duchowski – ur. w 1981. W latach 2000-2005 studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom w 2005 w pracowni malarstwa prof. Wiesława Szamborskiego. W latach 2006-2008 studia w Dutch Art Institute w Enschede, Holandia. Zajmuje się malarstwem, fotografią, rysunkiem i video.

Mikołaj Dziekański – ur. w 1978 w Warszawie. W latach 1997-2001 studia na Wydziale Rolnym warszawskiej SGGW, gdzie uzyskał tytuł inżyniera rolnictwa. W latach 2000-2005 studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego.

Za pracę dyplomową otrzymał wyróżnienie dziekańskie oraz nagrodę Dyplom 2005 ufundowaną przez Wojewodę Mazowieckiego z inicjatywy prof. Józefa Szajny i Galerii Studio. Od 2006 pracuje na rodzimej uczelni jako asystent w pracowni prof. Mariana Czapli. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i malarstwem ściennym. Mieszka i pracuje w Józefowie.

Arkadiusz Karapuda – ur. w 1981 w Żyrardowie. W 2005 stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. W 2007 uzyskał dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni malarstwa prof. Marka Sapetto. Za pracę dyplomową otrzymał Nagrodę im. Józefa Szajny, Nagrodę Poseł do Parlamentu Europejskiego Ewy Tomaszewskiej oraz Nagrodę Banku BPH. W 2008 stypendysta Inicjatywy Entry.

Laureat 7. Międzynarodowych Warsztatów Malarskich – Pieńków 2008. W latach 2007-2010 pracował na stanowisku asystenta w Pracowni Malarstwa prof. Marka Sapetto, obecnie w pracowni prof. Stanisława Baja na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Rafał Kowalski – ur. w 1973 w Warszawie. W latach 1994-99 studiował na warszawskiej ASP. W 1996 prowadził program telewizyjny Wizje na wizji poświęcony sztuce. W 1999 obronił z wyróżnieniem dyplom w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka. Od 1996 pracuje na warszawskiej ASP, początkowo jako pełniący obowiązki asystenta, a od 1999 jako asystent w pracowni prof. Marka Sapetto. Od 2004 w Pracowni Rysunku prof. Marka Wyrzykowskiego. W 2008 obronił doktorat na warszawskiej ASP. Od 2009 pełni funkcję adiunkta. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.

Tomasz Milanowski – studiował w latach 1993-1998 na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka. Od 1997 pracuje na Wydziale Malarstwa. W 2008 uzyskał tytuł doktora sztuk pięknych. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.

Jest autorem wystaw indywidualnych i uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, m. in. Museum Kunst und Gewerbe w Hamburgu, Max Planck Instytut w Berlinie, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Galerii Olimpia w Krakowie, Galerii Focus w Poznaniu, Aptece Sztuki w Warszawie.

Jan Mioduszewski – od 2002 r. wszystkie wystąpienia sygnuje FABRYKA MEBLI. Projekt Fabryka Mebli zespala malarstwo, fotografię, instalacje i performance (wg własnej definicji autora still performance). Realizacje malarskie to obrazy – meble. W twórczości porusza problemy iluzji i mimetyzmu.  W nieruchomych performance używa malowanych kostiumów. Wyróżniony w konkursie malarskim Bielska Jesień w 2005.

Pracuje na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych prowadzonej przez prof. Jacka Dyrzyńskiego. Od 2009 roku współtworzy galerię 2.0 mieszczącą się na strychu Pałacu Raczyńskich w warszawskiej ASP. Współpracuje z galerią lokal30.

Sylwester Piędziejewski - ur. w 1966 w Gostyninie. W latach 1989-1994 studiował na na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem w 1994. Od 1997 pracuje jako adiunkt I stopnia – w Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego. Realizacje malarstwa monumentalnego oraz prace konserwatorskie w Polsce, Rosji i we Włoszech. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, monumentalnym i rysunkiem. Wykonuje także wiele działań z zakresu realizacji malarstwa ściennego oraz konserwacji polichromii.

Igor Przybylski - w 2002 uzyskał dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego. Od 2004 pracuje na stanowisku asystenta w Pracowni Malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Mieszka i pracuje w Warszawie. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Austrii, Włoszech, Szwecji, na Słowacji i na Węgrzech, jest autorem 21 wystaw indywidualnych. Współpracuje z Galerią [m kwadrat] z Warszawy.

Łukasz Rudnicki – ur. w1973 w Warszawie. Studia artystyczne rozpoczął w 1993 na warszawskiej ASP w Pracowni Malarstwa prof. Wiesława Kruczkowskiego i Pracowni Rysunku prof. Marka Sapetty. Od 1996 do 1998 roku pełnił obowiązki asystenta w Pracowni Rysunku prof. Ryszarda Sekuły na macierzystej uczelni. W 1998 został asystentem w tejże pracowni.

Od 2007 jest doktorem sztuk plastycznych. W 2008 otrzymał stanowisko adiunkta. W 1997 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. W 1998 otrzymał dyplom z wyróżnieniem za cykl obrazów i rysunków powstałych pod kierunkiem prof. Zbigniewa Gostomskiego oraz aneks z grafiki warsztatowej przygotowany w pracowni prof. Rafała Strenta. W 1998 został wyróżniony za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Malarstwa nagrodą NSZZ Solidarność.

71369 czyli sztuka w pudełku
wystawa czynna: 9 czerwca – 7 lipca 2011 r.

CS Galeria EL
ul. Kuśnierska 6
Elbląg

Dodaj komentarz