• 2011-06-03

Ostatnie dni zgłoszeń w konkursie Henkel Art.Award.

Tylko do 10 czerwca 2011 r. organizatorzy czekają na zgłoszenia polskich artystów w tegorocznej edycji konkursu Henkel Art.Award. Finalista z Polski otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych, a na zwycięzcę finału międzynarodowego czeka czek na 7 tysięcy Euro oraz możliwość zorganizowania indywidualnej wystawy w wiedeńskim MUMOK oraz w kraju ojczystym.

Henkel Art. Award. to artystyczny konkurs kierowany do twórców z 23 krajów Europy Środkowej i Wschodniej organizowany od 10 lat przez firmę Henkel we współpracy z fundacją KulturKontakt Austria oraz Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig – MUMOK. W tegorocznej edycji organizatorzy ponownie czekają na innowacyjne prace artystów w wieku 18-40 lat w dziedzinie malarstwa, rysunku, fotografii, wideo i instalacji. W konkursie nie ma żadnych ograniczeń tematycznych.

W etapie krajowym Henkel Art.Award. 2011 prace artystów oceniać będą członkowie niezależnego jury, które wyłoni jednego finalistę. Aplikacja polskiego laureata, podobnie jak finałowe zgłoszenia z pozostałych krajów, zostanie wysłana do Wiednia, gdzie latem zbierze się międzynarodowe jury, aby wyselekcjonować pięciu artystów, którzy przejdą do finału i będą walczyć o nagrodę główną. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony podczas oficjalnej ceremonii w listopadzie 2011 r.

Tegoroczny polski finalista konkursu, niezależnie od wyniku w etapie międzynarodowym, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można kierować na adres haa@solskibm.pl.

Tegoroczna edycja konkursu – szczegóły organizacyjne

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:

  • życiorys oraz podsumowanie kariery artystycznej, w tym edukacja i wystawy (w języku angielskim lub niemieckim)
  • 5 – 10 reprodukcji prac – nie oryginałów!
  • -zgłoszenia z zakresu malarstwa, rysunku i fotografii muszą być przesłane w postaci zdjęć, teczek lub katalogów artystycznych (ich maksymalny format to A3), organizatorzy nie przyjmują zgłoszeń z tego zakresu w postaci CD lub DVD,
  • zgłoszenia z dziedzin wideo i instalacji mogą być przesłane wyłącznie w formie płyt DVD i mogą trwać maksymalnie 10 minut.

Pozostałe informacje:

  • wszystkie prace powinny być stworzone po 1 stycznia 2008 roku.
  • obowiązuje limit wieku 18 – 40 lat (artysta nie może mieć ukończonych 40 lat do czasu gali w listopadzie 2011 roku).

Zgłoszenia do konkursu Henkel Art.Award. 2011 przyjmowane są do 10 czerwca 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:

Henkel Art.Award. 2011
Solski Burson-Marsteller Sp. z o. o.
Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa

Dodaj komentarz