“Biuro możliwości” – nowy projekt CSW Zamek Ujazdowski

10 czerwca 2011 roku o godzinie 18.00 w Galerii 1 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie odbędzie się spotkanie inauguracyjne projekt Biuro możliwości.

"Biuro możliwości" - nowy projekt CSW Zamek Ujazdowski, materiał udostępniony przez organizatora

"Biuro możliwości" - nowy projekt CSW Zamek Ujazdowski, materiał udostępniony przez organizatora

Biuro możliwości - platforma dyskusji nad transformacją instytucji sztuki

Kuratorzy: Anna Ptak, Paweł Polit

Biuro możliwości jest zaplanowanym na trzy lata projektem, w ramach którego zespół pracowników merytorycznych CSW Zamek Ujazdowski zrealizuje program badawczy i serię zdarzeń artystycznych dotyczących statusu instytucji promującej sztukę współczesną. Uczestnicy projektu zamierzają zastanowić się nad pełnioną przez tę instytucję funkcją społeczną i sposobami jej reagowania na charakter najnowszych zjawisk artystycznych. Planują także stworzenie przestrzeni dyskusji nad modelem instytucji, którą jest centrum sztuki współczesnej – dyskusji nad jego powstaniem i rozwojem, historycznymi przykładami oraz perspektywami rozwoju. Celem projektu jest określenie warunków, w jakich kształtował się ten model instytucji, określenie potrzeb i sposobów zmiany jej funkcjonowania, które umożliwiałyby rozpoznawanie i reagowanie na nieciągłość rozwoju i wielowymiarowość najnowszych praktyk artystycznych.

Projekt Biuro możliwości opracowywany jest jako platforma dyskusji i tworzenia wiedzy, która:
- jest programem badawczym, realizowanym z uwzględnieniem publiczności i z jej udziałem;
- opiera się na zróżnicowanych sposobach dzielenia się wiedzą: warsztatach, konwersatoriach, interwencjach artystycznych, prezentacjach;
- zakłada, że każdy etap służy formułowaniu wniosków i prowadzi do wyodrębnienia obszarów dyskusji i interwencji w następnych latach.

Konfrontowany będzie model reprezentowany przez warszawskie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z doświadczeniami innych pokrewnych mu instytucji na świecie. Pojawi się propozycja debaty, podczas których dokonana zostanie diagnoza instytucji poświęconych sztuce najnowszej w szerszym kontekście dyskursu dotyczącego transformacji systemów ekonomicznych, politycznych, dystrybucji wiedzy. Wraz z udziałem zaproszonych artystów, podjęte zostaną próby prognozowania i stawiania hipotez dotyczących tego, jak możliwe jest przeformułowanie dotychczasowego modelu centrum sztuki współczesnej.

Podczas inauguracyjnego spotkania odbędzie się dyskusja panelowa zorganizowana w ramach projektu Biuro możliwości – Instytucja dla nowej sztuki: wokół koncepcji Centrum Badań Artystycznych i Centrum Poszukiwań Artystycznych, Wrocław ‘70

Udział wezmą: Wojciech Krukowski, Maria Anna Potocka, Andrzej Turowski, Magdalena Ziółkowska; prowadzenie: Paweł Polit

19 lipca 2011 roku o godzinie 18.00 w Galerii 2 Sala Zygmuntowska odbędzie się wykład Gregor Muir, wykład dyrektora Institute of Contemporary Arts w Londynie o historii i obecnym programie ICA.

Spotkanie inauguracyjne: 10 czerwca 2011 roku o godzinie 18.00
Projekt trwa do 10 czerwca 2014 roku.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Ul. Jazdów 2
Warszawa

Dodaj komentarz