• 2011-06-01

Konferencja “Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981″

W dniach od 2 do 3 czerwca 2011 roku w sali BHP na terenie historycznej Stoczni Gdańskiej odbędzie się konferencja naukowa pt.: Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981.

Konferencja: "Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981", plakat

Konferencja: "Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981", plakat

Jerzy Borowczak, prof. Jerzy Eisler, dr Łukasz Kamiński, dr hab. Leszek Moczulski, Bożena Rybicka-Grzywaczewska. prof. Jan Sielezin, Bronisław Wildstein, Henryk Wujec, Ludwika Wujec – to tylko niektórzy z gości.

W najnowszej historii Polski dzieje opozycji, zwłaszcza na Wybrzeżu, stanowią ważny wątek. Zaproszeni goście postarają się podsumować dotychczasowy stan wiedzy na ten temat. Porozmawiają także o wpływie jaki miały organizacje opozycyjne na późniejsze ukształtowanie się ruchu solidarnościowego.

Wśród tematów poruszanych na konferencji znajdą się m.in.:

• Opozycja demokratyczna wobec problemów życia codziennego w Polsce.
• Dyplomacja wizualna – od sztuki podziemia do Solid Artu.
• Kobiety demokratycznej opozycji.
• Kierunek na nękanie. O działaniach specjalnych wobec opozycji.
• Komunistyczne środki masowego przekazu wobec liderów Solidarności.
• Komiks polityczny, opozycyjny i solidarnościowy.
• Obraz polskiej opozycji w wybranych współczesnych podręcznikach europejskich.

Od 2 do 3 czerwca
sala BHP
Stocznia Gdańska

Dodaj komentarz