• 2011-05-28

Ostrzeżenie przed innością

3 czerwca 2011 roku o godzinie 18.00 w Galerii Sztuki Najnowszej w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się wernisaż wystawy Grzegorza Pleszyńskiego Znaki ostrzegawcze.

Powszechnie stosowane jako oznaczenia drogowe i niemal niezauważalne w miejskich realiach żółte trójkąty zostały dodatkowo oznaczone nazwami najróżniejszych społecznych grup (narodowościowych, wyznaniowych, ideowo-światopoglądowych, itp.), zyskując sens ostrzeżeń: uwaga Żydzi, uwaga masoni, uwaga muzułmanie, uwaga katolicy, uwaga patrioci, uwaga homoseksualiści.

Pleszyński wkracza tu w obszar społecznych fobii, resentymentów, stereotypów; jednoznacznie określa tożsamość poszczególnych grup, uruchamia w świadomości odbiorcy określony potencjał skojarzeń, porusza emocjonalne reakcje: przyzwolenia, akceptacji, odrzucenia i potępienia – znaki ostrzegające w istocie nie przed poszczególnymi grupami społecznymi, tylko przed schematyzacją ludzi; artysta uwypukla nadzwyczajną inwencję konfliktotwórczą człowieka, nieprawdopodobną zdolność do tworzenia pretekstów, a tym samym do uruchamiania sporu. Każdy może być zaszufladkowany, wpisany w konfliktowy kontekst, może stać się podmiotem lub przedmiotem, sprawcą lub ofiarą, świadomym lub nieświadomym nosicielem uprzedzeń. Jest to dosadny protest przeciwko fobiom wrodzonym i dziedzicznym, nabytym i sterowanym, przeciwko jednej z najbardziej rujnujących społecznych patologii.
(fragment tekstu Piotra Siemaszko)

Grzegorz Pleszyński (ur. w 1955 r.) zajmuje się wieloma dziedzinami sztuki: malarstwo, rysunek, grafika, projekty okładek i plakatów, fotografia, video-art, performance, happening. Tworzy sztukę działań społecznych z ludźmi spoza kręgów artystycznych. Wciąga ich w obszar działań artystycznych, pracuje z ludźmi skazanymi w więzieniach (za swoją dziesięcioletnią pracę otrzymał srebrny medal zasługi z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych), współtworzy z ludźmi niepełnosprawnymi i upośledzonymi, uczy dzieci i młodzież (nagroda Ministra Edukacji Narodowej i nagroda Kuratora Oświaty). Ważną inspiracją w jego działaniach twórczych są podróże. O sztuce i świecie rozmawia z artystami z Afryki, z Indianami, z Aborygenami w australijskim buszu, a także z malarzami z Singapuru, Nowego Jorku, Berlina i Warszawy.

Wernisaż związany jest z kilkoma innymi wydarzeniami odbywającymi się w tym samym dniu – 3 czerwca 2011 roku:

15.00 – 16.00 – performance, happening i koncert, Wełniany Rynek.
18.00 – Otwarcie wystawy w Galerii Sztuki Najnowszej.
18.30 – Active Space GSN Performance pt. Dwie Drogi i Trąby Spiralne.
19.00 – Laboratorium Sztuki – spotkanie z artystą.

Wystawa czynna do 3 lipca 2011 roku.

Galeria Sztuki Najnowszej
Miejski Ośrodek Sztuki
Ul. Pomorska 73
Gorzów Wielkopolski

Dodaj komentarz