“Partytury graficzne” na krakowskim Kazimierzu

26 maja 2011 roku o godzinie 19.00 w Magazynie Kultury w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy Partytury graficzne. Wystawie towarzyszyć będzie koncert  akordeonowego trio z Akademii Muzycznej w Krakowie.

Wystawa Partytur Graficznych, którą będzie można oglądać w Magazynie Kultury jest drugą edycją wystawy prac powstałych podczas trwających od 14 do 16 marca Warsztatów Partytur Graficznych na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Bożena Boba-Dyga, prezes Fundacji Art Forum oraz autor projektu podkreśla, że warsztaty, towarzyszące im wystawy oraz koncerty są przede wszystkim przykładem tego, jak można urzeczywistnić ideę syntezy sztuki. Dzięki organizowanym warsztatom, wystawom i koncertom, osoby zainteresowane mogą sobie uświadomić, że muzykę można namalować lub narysować, a obraz – zagrać. Na tym właśnie polega istota partytury graficznej – jest to przestrzeń, gdzie w naturalny sposób wymiar plastyczny – kolor, forma – kształt, rytm, faktura materii, łączy się z wymiarem brzmieniowym, który można podobnie określić, jako barwę, kształt dźwięku, rytm, skalę, czy dynamikę.

Organizowane przez Fundację Art Forum Warsztaty Partytur Graficznych oraz wydarzenia towarzyszące temu przedsięwzięciu mają zainteresować młode pokolenie twórców oraz odbiorców tą dziedziną sztuki, a także zachęcić różnych twórców – muzyków, aktorów, plastyków do tworzenia wspólnego dzieła – mówi Boba-Dyga.

Na wernisażu do prezentowanych partytur zostanie zagrany koncert muzyki improwizowanej. Zagra trio akordeonowe w składzie: Jacek Kopiec, Wiesław Ochwat oraz Maciej Zimka. Są to utalentowani akordeoniści młodego pokolenia – laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów akordeonowych.

Studiują na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie akordeonu ad. Janusza Patera. Fundacja Art Forum powstała z myślą, by szerzyć ideę syntezy sztuki i udowadniać, że sztuka jest jedna, a środki wyrazu – różne. W planach fundacji oprócz corocznych Warsztatów Partytur Graficznych znalazły się m.in. konkurs kompozytorski w dwóch kategoriach – utwór wokalno-akordeonowy i partytura graficzna, Krakowski Festiwal Akordeonowy, współpraca z Polonią, koncerty dla więźniów, dzieci niepełnosprawnych i osób starszych, promocja oraz krzewienie muzyki akordeonowej, wydawanie płyt i książek, a także projekty multimedialne.

Wernisaż i koncert: 26 maja 2011 roku o godzinie 17.30.

Fundacja Magazyn Kultury
Ul. Józefa 17 (Kolanko No 6)
Kraków

Dodaj komentarz