• 2011-05-24

Miejskie narracje przestrzenne – warsztaty w Katowicach

W dniach od 30 do 31 maja 2011 roku w siedzibie SARP w Katowicach odbędą się Warsztaty Charette. Miejskie narracje przestrzenne związane z przestrzenią i mieszkańcami dzielnicy Katowic – Szopienicami.

Do udziału organizatorzy zapraszają studentów oraz zainteresowaną młodzież związaną z dzielnicą objętą tegorocznymi działaniami Narracji. Warsztaty adresowane są do uczestników w wieku od 17 do 27 lat. Sesje warsztatowe odbędą się w dniach 30 i 31 maja w siedzibie SARP w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 9 w godzinach od 10.00-18.00.

Prowadzącymi są zaproszeni tutorzy polscy i zagraniczni:

Tina Gregorič
Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis
Bartosz Haduch

Miejskie narracje przestrzenne to projekt sesji warsztatowo-eventowych organizowanych raz w roku przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Uczestnikami będą studenci i absolwenci architektury, wybranych kierunków artystycznych, socjologii i kulturoznawstwa. Wezmą oni udział w warsztatach prowadzonych przez polskich i zagranicznych tutorów i moderatorów (m. in. architektów, urbanistów, designerów, plastyków, socjologów, streetworkerów). W interdyscyplinarnych zespołach opracują scenariusze rewitalizacji zaniedbanych dzielnic miasta.

Każdego roku tworzona będzie unikatowa narracja jednej dzielnicy Katowic. O wyborze miejsc zadecyduje potencjał urbanistyczno-architektoniczny konkretnej części miasta. Uczestnicy stworzą dossier ulic wykorzystując metodę map mentalnych, dokumentację fotograficzną, dźwiękową i multimedialną. Zdefiniują możliwości i problemy, angażując nie tylko środowisko architektów, projektantów, socjologów, ale i mieszkańców dzielnic. Społeczne interwencje mogą zostać zrealizowane w formie flash mobu, gry miejskiej, happeningu, czy w postaci form przestrzennych.

W 2016 roku powstanie ujednolicona mapa miasta, którą można będzie wykorzystać jako interaktywną planszę gry miejskiej, materiał na miejski portal lub aranżację pleneru ulicznego. Dzięki mapom możliwe będzie również przygotowanie analizy dotyczące rozwoju miasta.

Galeria Architektury SARP
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice

Dodaj komentarz