• 2011-05-21

Wiara Nadzieja Walka

22 maja 2011 r. o godz. 20.30 w Domu Artysty Plastyka w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy prac jedenastu absolwentów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.

Materiały udostępnione przez organizatora

Materiały udostępnione przez organizatora

Artyści, tworzący obecnie w różnych miastach w Polsce i za granicą, poddali wspólnej refleksji zagadnienie tożsamości artystycznej. Powstałe prace są zatem próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu doświadczenie edukacji artystycznej odbytej w określonym miejscu i czasie determinuje kierunek dalszych, samodzielnych poszukiwań twórczych? Czy ukształtowana przez specyficzne realia wrażliwość daje się pochwycić jako wspólny mianownik dla naszej dzisiejszej twórczości?

Maciej Andrzejewski (instalacja)
Anna Bąk (instalacja multimedialna/ malarstwo)
Sabina Fabryczny (rysunek)
Gregor Gonsior (mural)
Emilia Kuryłowicz (instalacja dźwiękowa)
Magdalena Lauk (plakat)
Aleksandra Niepsuj (mural)
Agnieszka Natasza Splewińska (instalacja)
Adam Szwarc (instalacja multimedialna)
Anna i Łucja Świć (instalacja/pokaz)

Wiara Nadzieja Walka
wernisaż: 22.05.2011 r. godz. 20.00

Dom Artysty Plastyka
ul. Mazowiecka 11a
Warszawa

Dodaj komentarz