• 2011-05-21

Nagroda Sybilla dla wystawy Kraków – czas okupacji 1939-1945

Wystawa Kraków – czas okupacji 1939–1945, prezentowana w Fabryce Emalia Oskara Schindlera, została uhonorowana Nagrodą w konkursie na Wydarzenie Muzealne 2010 roku Sybilla 2010 w kategorii Wystawy historyczne.

Ogłoszenie wyników tego prestiżowego muzealnego konkursu odbyło się 18 maja 2011 w Muzeum Okręgowym w Toruniu. W zakończonej właśnie edycji konkursu uczestniczyło kilkadziesiąt muzeów z całej Polski.

Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla jest corocznym konkursem ogłaszanym i nadzorowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od tego roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (dawnej Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków).

Ideą konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez polskie muzea oraz uhonorowanie autorów i realizatorów wyróżniających się dokonań muzealnych. Ma on na celu wyróżnienie najwybitniejszych osiągnięć z zakresu wszystkich dziedzin działalności muzealnej. Konkurs jest realizowany w dziesięciu kategoriach, m.in. wystawy, konserwacja muzealiów, publikacje naukowe, przedsięwzięcia edukacyjne.

Dodaj komentarz