Noc Muzeów z Tadeuszem Kantorem w Cricotece

20 maja 2011 roku w godzinach 19.00 – 1.00  Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie w trakcie trwania tegorocznej edycji Nocy Muzeów udostępniać będzie zwiedzającym swoje siedziby w dwóch lokalizacjach: Archiwum Cricoteki oraz Pracowni Tadeusza Kantora – wystawa czasowa i projekcje.

Tadeusz Kantor, spektakl "Umarła klasa", fot. Dalman

Tadeusz Kantor, spektakl "Umarła klasa", fot. Dalman

Wystawa rozpoczyna cykl pokazów mających na celu tematyczną prezentację kolekcji Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka. Odsłona pierwsza poświęcona jest spektaklowi Umarła klasa. W piwnicach Cricoteki zaprezentujemy wszystkie obiekty sceniczne do spektaklu oraz kostiumy. Ta część wystawy będzie wzbogacona o około sto fotografii autorstwa Wojciecha Sperla, Romano Martinisa, Maurizio Buscarino, Caroline Rose, Jacquie Bablet.

W Archiwum udostępniona zostanie olbrzymia, wszechstronna dokumentacja: programy – od premierowego, wydanego w Krakowie 15 listopada 1975, po ostatni z września 1992, z Pragi; plakaty (40 egz.); publikacje książkowe; czasopisma; recenzje (650 egz.); fotografie (500 fot.) i inne materiały. Ekspozycja obejmie oryginały wybranych archiwaliów a wszystkie dokumenty będą udostępnione w formie elektronicznej.

Specjalnie na Noc Muzeów przygotowano także program projekcji na dziedzińcu Cricoteki, na dużym ekranie, który umożliwi zwiedzającym zdecydowanym poświęcić ten wieczór sztuce Tadeusza Kantora na porównanie czterech rejestracji jego najsłynniejszego dzieła teatralnego – kamerą różnych autorów, na przestrzeni kilkunastu lat prezentacji Umarłej klasy na całym świecie.

  • 19.00 – A. Wajda, Kraków 1976
  • 20.15 – D. Bablet, Paryż 1977
  • 22.00 – J. Bablet, Prato 1980
  • 23.30 – N. Lilienstein, Paryż 1989

Pokazane również zostaną wywiady z Tadeuszem Kantorem na temat Umarłej klasy.

Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora
Pokój Tadeusza Kantora – wystawa stała

Galeria-pracownia Tadeusza Kantora mieszcząca się przy ul. Siennej 7/5, oddział Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteki, udostępniona została po raz pierwszy w 1995 roku. W tym mieszkaniu-pracowni artysta w latach 1987-1990 tworzył ostatnie dzieła swojego życia. Miejsce to wygląda jak przed laty, w chwili, kiedy Tadeusz Kantor opuścił je na zawsze. Zachowały się meble, pisma, rysunki, przedmioty osobiste, pamiątki z podróży. W przyległej do pracowni artysty galerii organizowane są wystawy czasowe, prezentujące prace nie tylko Tadeusza Kantora, ale i artystów związanych z jego osobą lub dziełem.

Dziś są moje urodziny. Rysunki Tadeusza Kantora – wystawa czasowa

Jest to wybór 27 rysunków do spektaklu Dziś są moje urodziny, zdeponowanych w zbiorach Cricoteki, które powstały w pracowni artysty przy ul. Siennej w latach 1989-90. Rysunki te, wykonane w większości flamastrem i pastelami, często pokryte korektorem lub z elementami kolażu, przedstawiają szkice postaci i obiektów do spektaklu oraz projekty konkretnych scen, także tych, które nie zostały ostatecznie zrealizowane.

Na rysunkach tych często umieszczał artysta notatki, odnoszące się nie tylko do powstającego dzieła teatralnego, ale także malowanych przez niego równolegle obrazów. Stanowiąc rejestr fabuły rodzącego się spektaklu, odnoszą się do idei Biednego Pokoiku Wyobraźni artysty, obecnego na scenie, w dziełach plastycznych, a także w jego życiu codziennym. W notatkach do spektaklu Dziś są moje urodziny artysta zastanawiał się nad miejscem spektaklu:

Mój / Biedny Pokoik / i / samotność / i to do mnie / przychodzą z wizytą [...] / Mój Biedny Pokój Wyobraźni / Moje mieszkanie *.

Ciąg dalszy tych rozważań można odnaleźć w prezentowanych na wystawie rysunkach.

* (Tadeusz Kantor, rękopis bez tytułu, zbiory Cricoteki, cyt. za: Galeria – Pracownia Tadeusza Kantora. Cricoteka, Cricoteka, Kraków 2009, s. 30).

Początek: 20 maja 2011 roku o godzinie 19.00.

Archiwum Cricoteki
ul. Kanonicza 5
Kraków

Pracownia Tadeusza Kantora
ul. Sienna 7/5
Kraków

Dodaj komentarz