• 2011-05-19

Kultura w płynnej nowoczesności – nowy traktat Zygmunta Baumana

Kondycja i przyszłość współczesnej kultury – to temat najnowszej książki profesora Zygmunta Baumana, wydanej przez Agorę. Publikacja pod tytułem Kultura w płynnej nowoczesności powstała z okazji Europejskiego Kongresu Kultury organizowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny we Wrocławiu.

Zygmunt Bauman, "Kultura w płynnej nowoczesności"

Zygmunt Bauman, "Kultura w płynnej nowoczesności"

Premiera nowego traktatu Zygmunta Baumana odbyła się na Warszawskich Targach Książki trwających od 12 do 15 maja br. Książka wyznacza ramy intelektualnej debaty i jest punktem wyjścia do rozważań o kondycji i przyszłości współczesnej kultury.

Zygmunt Bauman, jeden z najważniejszych twórców koncepcji ponowoczesności i najbardziej wpływowych myślicieli społecznych na świecie, w swoim traktacie sięga do genezy pojęcia kultura, analizując procesy, którym podlegała w przeszłości i podlega obecnie, wskazując na zagrożenia i szanse jej rozwoju w przyszłości. Ponadto wyjaśnia, jak współczesną kulturę determinują tempo zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości – zwłaszcza mechanizmy wolnego rynku, sytuacja gospodarcza i postępujący proces globalizacji, a przede wszystkim kompulsywna i obsesyjna modernizacja.

Jak pisze we wstępie redaktor wydawnictwa, Paweł Goźliński: – Kultura w płynnej nowoczesności jest wezwaniem do rewolucji na temat naszych wyobrażeń, zrutynizowanych interpretacji, które zamiast zbliżać nas do istoty kulturowego procesu (jesteśmy naraz sprawcami i ofiarami), zaciemniają nam jego obraz. Wezwaniem radykalnym, domagającym się nie tylko nowych kulturowych wizji, ale też pełnego w nie zaangażowania. Dlatego czytanie Baumana nie jest bezpieczną konsumpcją kolejnych idei. Jest zobowiązaniem. Jeśli więc woli ktoś pozostać na bezpiecznej pozycji zdystansowanego krytyka kultury, nie dla niego jest Kultura w płynnej nowoczesności. To książka performance. Książka, która działa.

Wydawnictwo zostało wzbogacone o film Miłość, Europa, świat Zygmunta Baumana autorstwa Krzysztofa Rzączyńskiego. Zarówno książka, jak i film powstały w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011, którego organizatorami są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Audiowizualny.

W Polsce Kultura w płynnej nowoczesności ukazuje się nakładem Narodowego Instytutu Audiowizualnego i Agory. Angielskojęzyczna wersja ukaże się w Wielkiej Brytanii 10 czerwca nakładem wydawnictwa Polity Press.

Od 17 maja książka jest dostępna w księgarniach, punktach sprzedaży prasy i salonach prasowych, a także w sklepach internetowych.

Dodaj komentarz