• 2011-05-18

Tadeusz Boruta: scala pecatorum

20 maja 2011 roku o godzinie 18.00 w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu odbędzie się wernisaż wystawy/wykład/pokaz multimedialny Tadeusza Boruty Scala pecatorum. Wystawa zrealizowana w ramach projektu Duch i materia czynna będzie do 14 czerwca 2011 roku.

Tadeusz Boruta, Scala pecatorum, maiteriały udostępnione przez organizatora

Tadeusz Boruta, Scala pecatorum, maiteriały udostępnione przez organizatora

Tadeusz Boruta, urodzony w Krakowie w 1957 r. Artysta malarz, teoretyk sztuki i publicysta, profesor UR. Jego twórczość malarska sytuuje go w nurcie symbolizmu egzystencjalnego związanego z kręgiem figuracji krakowskich. Boruta prowadzi badania teoretyczne zakresu hermeneutyki dzieła sztuki.

Studiował: w latach 1979-83 malarstwo na krakowskiej ASP, dyplom z wyróżnieniem w roku 1983 w pracowni prof. St. Rodzińskiego, w latach 1980-84 filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej. W 2003 r. obronił pracę doktorską w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2005 r. obronił pracę habilitacyjną w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Był wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1984-85) i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie (1998-2003). Od 2004 r. prowadzi Pracownię Malarstwa w Architekturze na Wydziale Sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim; jest kierownikiem Zakładu Malarstwa. W latach osiemdziesiątych organizator wystaw Ruchu Kultury Niezależnej. W latach 1990-92 członek Rady Plastyki przy Ministrze Kultury i Sztuki.

Prezentował swoje obrazy na 57 wystawach indywidualnych i w 193 zbiorowych. W latach 1992-93 maluje wspólnie z Aldoną Mickiewicz obrazy ołtarzowe w byłym klasztorze sióstr benedyktynek w Monte San Savino we Włoszech. W latach 1996-97 maluje polichromię do kościoła parafialnego w Lubniu, a w latach 1998-99 realizuje polichromię w Smugawie. W roku 2001 maluje polichromię w kościele parafialnym w Harbutowicach. Projektuje też witraże.

Jest autorem kilkunastu wystaw problemowych m. in. W stronę osoby (1985), Wszystkie nasze dzienne sprawy (1987) w krużgankach oo. Dominikanów w Krakowie, Misterium paschalne (1986) w krypcie Pijarów, Aus der Metapher heraus (1990) w Darmstadt, Cóż po artyście w czasie marnym (1990) w warszawskiej Zachęcie i w krakowskim Muzeum Narodowym (1991), I barbari nel giardino w Bolonii (1998), Pokolenie ’80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980-89, w krakowskim Muzeum Narodowym (2010). Autor książek: Szkoła Patrzenia 2003 r., O malowaniu duszy i ciała 2006 r., Figurracje 2009 r. Swoje teksty o sztuce publikował także w Tygodniku Powszechnym, Znaku, Res Publice Nowej, Art. & Business, Życie Duchowe, Konteksty.

Wernisaż: 20 maja 2011, godz. 18.00
Wystawa czynna do 14 czerwca 2011
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu
ul. T. Kościuszki 3
37-700 Przemyśl

Dodaj komentarz