• 2011-05-18

Gdańskie wykłady Solidarności: Od narodowych do globalnych ruchów społecznych

20 maja 2011 roku o godzinie 14.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w ramach piątej odsłony Gdańskich Wykładów Solidarności odbędzie się wykład prof. Alaina Touraine pt. Od narodowych do globalnych ruchów społecznych.

Gdańskie Wykłady Solidarnosci, wykład Alaina Touraine, plakat udostępniony przez organizatora

Gdańskie Wykłady Solidarnosci, wykład Alaina Touraine, plakat udostępniony przez organizatora

Alain Touraine (ur. 1925) to jeden z najbardziej znanych socjologów francuskich, twórca i wieloletni dyrektor Centrum Analizy i Interwencji Socjologicznej w paryskiej École des hautes études en sciences sociales, a także członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk. Jest przedstawicielem socjologii działania i twórcą metody interwencji socjologicznej, w której badacz staje się mediatorem między działaczami danego ruchu społecznego. Zasłynął m.in. z badań polskiej Solidarności pt. Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981, które wznowione zostały niedawno nakładem Europejskiego Centrum Solidarności.

Alain Touraine zajmował się analizami ruchów narodowowyzwoleńczych oraz robotniczych w Ameryce Łacińskiej i społeczeństwach postindustrialnych Europy, w ostatnich latach podejmuje problematykę płci oraz krytykę współczesnej demokracji. Jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Księcia Asturii w dziedzinie Komunikacji i Działania na Rzecz Ludzkości (2010). Do jego najważniejszych publikacji naukowych należą: Sociologie de l’action (1965), La Société post-industrielle. Naissance d’une société (1969), Le Retour de l’acteur (1984), La Parole et le sang (1988), Le Monde des femmes (2006). W języku polskim ukazały się w zeszłym roku jego trzy prace: Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981 (1983), O socjologii (1974) oraz Samotworzenie się społeczeństwa (1973).

Gdańskie Wykłady Solidarności to spotkania z wybitnymi intelektualistami, historykami idei społeczno-politycznych, autorytetami życia publicznego z Polski i zagranicy. Ich zadaniem jest twórcze odniesienie się do etosu ruchu Solidarności w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego. Czy? Dlaczego? Jak? – to pytania, które mają pomóc w zdiagnozowaniu kondycji współczesnej demokracji i sformułowaniu nowych rozwiązań dla życia obywatelskiego.

Organizatorami Gdańskich Wykładów Solidarności są: Europejskie Centrum Solidarności i Uniwersytet Gdański.
Data: 20 maja 2011 roku, godz. 14.00
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, sala S 205

Dodaj komentarz