• 2011-05-18

Dni Książki Żydowskiej – środowe spotkania

W dniach od 15 do 18 maja 2011 roku odbywają się 14. Dni Książki Żydowskiej w Warszawie.

Środowe spotkania:

  • 17.00 Od Mojżesza Mendelssohna do III Rzeszy – burzliwe dzieje niemieckich Żydów w epoce nowoczesności

O książce Amosa Elona The Pity of It All: A Portrait of Jews In Germany 1743 – 1933 dyskutować będą Jan Doktór i Adam Lipszyc

Jan Doktór – pracownik naukowy w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, tłumacz, znawca dziejów Żydów polskich, zwłaszcza ruchów mesjańskich i chasydyzmu. W 1996 roku wydał kronikę życia Jakuba Franka, powstałą na początku XIX wieku na dworze jego córki w Offenbachu, pt. Rozmaite adnotacje, przypadki, czynności i anegdoty Pańskie, zaś w roku 1997 wszystkie zachowane zbiory nauk Franka pt. Księga słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka. Opublikował rozprawy: Śladami mesjasza apostaty, W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan, Początki chasydyzmu polskiego.
Adam Lipszyc – Filozof, tłumacz i eseista. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Collegium Civitas. Autor książek: Międzyludzie. Koncepcja podmiotowości w pismach Harolda Blooma; Ślad judaizmu w filozofii XX wieku.

Książka Amosa Elona, zmarłego przed dwoma laty popularnego izraelskiego historyka i dziennikarza, to pasjonująca opowieść o dziejach niemieckich Żydów – od Mojżesza Mendelssohna do powstania III Rzeszy i masowych prześladowań. Historia nieodwzajemnionej miłości Żydów do Niemców, która dla tych pierwszych zakończyła się tragicznie. W korowodzie znanych postaci czytelnik odnajdzie takie sławy jak Mojżesz Mendelssohn, Heinrich Heine, Karol Marks, Albert Einstein i Hannah Arendt, których żydowskie losy na zawsze splotły się z dziejami ich niemieckiej ojczyzny

Centrum im. Mojżesza Schorra, Biały Budynek, Twarda 6

  • 18.00 – O antologii poezji kobiecej w jidysz

Dyskusja z udziałem Belli Szwarcman-Czarnoty, Joanny Lisek i Karoliny Szymaniak

Bella Szwarcman-Czarnota – filozofka, tłumaczka, współzałożycielka, redaktorka i felietonistka dwumiesięcznika Midrasz. Autorka książek Mocą przepasały swe biodra, Znalazłam wczorajszy dzień oraz Cenniejsze niż perły. Współautorka materiałów pomocniczych dla nauczycieli programu Przywróćmy pamięć realizowanego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
Joanna Lisek – historyczka i filolożka literatury jidysz, tłumaczka, adiunkt w Zakładzie Studiów Żydowskich w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca w Studium Kultury i Języków Żydowskich (literatura i kultura żydowska, język jidysz, wprowadzenie do studiów żydowskich). Autorka monografii Jung Wilne oraz wielu artykułów i rozpraw z dziedziny jidysz. Redaktorka tomu Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz.
Karolina Szymaniak - jidyszystka, literaturoznawczyni, tłumaczka, redaktorka, lektorka języka jidysz. Redaktorka naczelna kwartalnika Cwiszn. Nauczycielka jidysz na międzynarodowych letnich seminariach fundacji Shalom w Śródborowie i Warszawie oraz podczas The 2010 Vilnius Summer Program in Yiddish Language and Literature. Zajmuje się nowoczesną literaturą jidysz, problematyką modernizmu, awangardy, literaturą pisaną przez kobiety. Wydała m.in.: Być agentem wiecznej idei. Przemiany poglądów estetycznych Debory Vogel, redaktorka tomu Warszawska awangarda jidysz. Antologia tekstów.

Klub Mamele, Teatr Żydowski, Pl. Grzybowski 12/16 (wejście od strony pl. Grzybowskiego)

  • 19.00 Z ciemności – dyskusja o twórczości Juliana Stryjkowskiego – o literacką spuściznę autora Austerii spierać się będą Ireneusz Piekarski i Piotr Paziński

Ireneusz Piekarski – pracownik Katedry Teorii i Antropologii Literatury KUL. Autor licznych studiów z dziedziny teorii literatury oraz doktoratu o twórczości Juliana Stryjkowskiego.

Piotr Paziński – redaktor naczelny „Midrasza”, eseista, krytyk literacki i tłumacz. Z wykształcenia filozof i doktor literatury z IBL PAN. Autor książek o Jamesie Joysie – Labirynt i drzewo, Dublin z Ulissesem oraz powieści Pensjonat.

Julian Stryjkowski (1905-1996) był jednym z najważniejszych powojennych pisarzy żydowskich tworzących w języku polskim. Krytyk, kronikarz i piewca tradycyjnego świata żydowskiej Galicji, stworzył m.in. wybitny cykl powieściowy Głosy z ciemności, Austeria, Sen Azrila, Echo, w którym nie wahał się stawiać doniosłych pytań o sens wiary religijnej, los narodu żydowskiego i powinności moralne człowieka.

Książka Z ciemności Ireneusza Piekarskiego poświęcona jest mało znanym i niedostatecznie dotąd opracowanym aspektom życia i twórczości Stryjkowskiego. Zbiór studiów obejmuje dwa zakresy dociekań: historyczny (biograficzno-dokumentacyjny) i interpretacyjny. Począwszy od analizy pseudonimu autora, poprzez zagadnienia debiutów i pracy w czasopismach Chwila czy Świat Młodych aż do problemowej interpretacji jego późniejszej twórczości, Piekarski koncentruje się na wątkach najpełniej odsłaniających żydowskie źródła przekonań Stryjkowskiego, na które z kolei miał wpływ napór ideologii komunistycznej.

Austriackie forum kultury, Próżna 8

Od 15 do 18 maja
14. Dni Książki Żydowskiej
Warszawa

Dodaj komentarz