14 maja 2011 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie Obywatele Kultury oraz Premier Rzeczypospolitej Polskiej podpisali Pakt dla Kultury.

Pakt dla Kultury

Pakt dla Kultury

Pakt dla Kultury to umowa społeczna, w której postuluje się m.in. zwiększenie do co najmniej 1% nakładów na kulturę w budżecie państwa, zapewnienie równego dostępu do dóbr kultury wszystkim obywatelom, przyjęcie nowoczesnej ustawy medialnej gwarantującej realizację misji przez media publiczne, a także powołania Zespołu ds. Paktu dla Kultury złożonego z przedstawicieli administracji rządowej, organizacji społecznych, samorządu i Obywateli Kultury.

Pakt dla Kultury ma charakter otwarty – może do niego przystąpić każdy podmiot uznający postanowienia Paktu i działający na rzecz kultury. Pakt przygotowany i negocjowany był przez Obywateli Kultury – nieformalny i dobrowolny ruch obywatelski na rzecz zmiany zasad zarządzania i finansowania kultury. Dążenia ruchu wspiera dziś ok. 90 tys. Polaków: artystów, animatorów kultury, organizacji społecznych, praktyków i teoretyków, jak również przedstawicieli rządu. Wśród osób popierających inicjatywę Obywateli Kultury są m.in.: minister kultury Bogdan Zdrojewski, Wisława Szymborska, Agnieszka Holland, Krzysztof Penderecki, Jacek Żakowski, Marek Raczkowski.

Dodaj komentarz