• 2011-05-11

Gdańskie Wykłady Solidarności – na ile Solidarność zwyciężyła?

12 maja 2011 roku o godzinie 13.30 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Gdańskie Wykłady Solidarności. Wykład pt. Na ile Solidarność zwyciężyła? Na ile poniosła klęskę? wygłosi prof. David Ost.

Gdańskie Wykłady Solidarności, wykład prof. Davida Osta, plakat, materiały udostępnione przez organizatora

Gdańskie Wykłady Solidarności, wykład prof. Davida Osta, plakat, materiały udostępnione przez organizatora

Tego samego dnia, o godz. 9.30, prof. David Ost spotka się w historycznej Sali BHP z uczestnikami tegorocznej Akademii Solidarności.

David Ost (ur. 1955) jest profesorem politologii w Hobart and William Smith Colleges w stanie Nowy Jork oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Wykładał także w prestiżowej nowojorskiej New School for Social Research oraz wielu uniwersytetach europejskich, w tym na Uniwersytecie Warszawskim.

Od lat 70. związany jest z polską opozycją demokratyczną, wokół której koncentrują się jego badania. David Ost jest autorem wielu prac poświęconych przemianom w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu demokratyzacji życia politycznego i społecznego, kondycji kapitalizmu oraz sytuacji na rynku pracy i roli związków zawodowych.

Uznawany jest za jednego z wiodących ekspertów w dziedzinie przemian ustrojowych Europy Środkowo-Wschodniej po roku 1989. Jego dyskutowana szeroko w Polsce książka Klęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie (2005, wyd. pol. 2007), została uhonorowana nagrodą American Association for Advancement of Slavic Studies. Do istotnych prac badawczych w jego dorobku naukowym należą także Solidarity and the Politics of Anti-Politics (1990), oraz Workers After Workers’ States (współredakcja, 2001) prof. Tomasz Szlendak: Jaka będzie solidarność przyszłości?

Gdańskie Wykłady Solidarności to oferta naukowo-dydaktyczna comiesięcznych wykładów publicznych, realizowanych przez Europejskie Centrum Solidarności i Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych). Na cykl składają się wykłady intelektualistów, teoretyków oraz historyków idei społeczno-politycznych, których zadaniem jest twórcze odniesienie się do dziedzictwa ruchu Solidarności w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz diagnozy aktualnych problemów społeczno-politycznych w Polsce, Europie i na świecie.

Odnosząc się do idei solidarności społecznej, zaproszeni goście mają za zadanie zinterpretować współczesną sytuację, w jakiej znajduje się polskie społeczeństwo na tle europejskich i globalnych przeobrażeń społecznych, ekonomicznych i politycznych. Ta diagnoza stanowić ma punkt wyjścia do próby sformułowania propozycji rozwiązania aktualnych problemów społecznych. Jako że wykłady dotyczą podstawowych spraw dotykających obywateli, każdy z nich stawia prosto sformułowane pytanie zaczynające się od słów Dlaczego…?, Czy…?, względnie: Jak…?.

Drugą istotną cechą cyklu Gdańskich Wykładów Solidarności jest podkreślenie wagi wrażliwości społecznej w refleksji nad współczesną sytuacją Polski i Europy. Cykl ma za zadanie wzbudzić w polskim społeczeństwie potrzebę dyskusji publicznej. Wykłady skierowane są dlatego nie tylko do studentów i środowisk akademickich, ale także do wszystkich zainteresowanych publiczną refleksją nad dotykającymi obywateli problemami.

Organizatorzy: Europejskie Centrum Solidarności i Uniwersytet Gdański
Wykład będzie również transmitowany na żywo na stronie www.ecs.gda.pl/wyklady

12 maja 2011, godz. 13.30
sala S 205, Wydział Nauk Społecznych UG
ul. Bażyńskiego 4
Gdańsk

Dodaj komentarz