Konferencja Archiwum jako Projekt

W dniach 13 do 14 maja 2011 r. w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat w Warszawie odbędzie się interdyscyplinarna konferencja poświęcona problemom oraz teorii/krytyce archiwum i archiwizacji fotografii.

Logo FotoRejestr

Logo FotoRejestr

Konferencja odbywa się w ramach projektu FotoRejestr. Przedmiotem obrad będą takie problemy jak totalność/fragmentaryczność archiwum, pamięć, historia i kwestia technologii, perspektywa instytucjonalna – problemy gromadzenia, opracowywania i upubliczniania zbiorów, oraz dwa tematy nadrzędne, poetyka/polityka archiwum i archiwum święte/nieświęte – archiwum sekretne/publiczne, mające podnieść kluczowe kwestie archiwum jako metafory i praktyki politycznej oraz dostępności archiwów w czasach digitalizacji.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęło grono znakomitych badaczy oraz artystów i artystek, takich jak Ariella Azoulay, Tomasz Basiuk, Wolfgang Ernst, Andre Gunthert, Ewa Klekot, Iwona Kurz, Harald Østgaard Lund, Lucia Nimcova, Natasa Petresin-Bachelez, Helen Petrovsky, Karol Radziszewski, Sven Spieker, John Tagg, Nina Lager Vestberg, Wojciech Wilczyk, Akram Zaatari, oraz przedstawiciele instytucji takich jak American Photography Archives Group, Centrum Pompidou, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Dom Spotkań z Historią, Norsk Teknisk Museum, Open Society Archives, Langhans Gallery, a także Fundacja Archeologia Fotografii.

Kurator konferencji: Krzysztof Pijarski (Uniwersytet Warszawski)
Organizator konferencji: Fundacja Archeologia Fotografii

Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat
ul. Nowy Świat 63
Warszawa

Dodaj komentarz