• 2011-05-04

“Alfabet Rzeźby” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

W sobotę 7 maja 2011 roku o godzinie 14.00 w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odbędzie się otwarcie kolejnej edycji cyklicznych wystaw Alfabet Rzeźby, tym razem są to litery Ł, M, N.

Adam Procki "Eksploracja"

Adam Procki "Eksploracja"

W 2007 roku Muzeum Rzeźby Współczesnej zainicjowało projekt edukacyjny Alfabet rzeźby. Do chwili obecnej odbyły się cztery edycje założenia. Kolejne odsłony Alfabetu mają za zadanie przybliżyć odbiorcy świat rzeźbiarskich dokonań na przestrzeni setek lat rozwoju tej dziedziny. Odbiorcą może być zarówno niezorientowany w temacie laik, jak również osoba obyta ze sztuką.

Na jednej przestrzeni galeryjnej może on zapoznać się z wieloma pojęciami związanymi ze sztuką dawną, nowoczesną i aktualną. Wystawy z tego cyklu posługują się metodą prezentacji konkretnych pojęć, artystów i haseł z obszaru historii sztuki, w odniesieniu do rzeźby. Ilustrację do zagadnień stanowią wybrane prace z kolekcji własnej orońskiej placówki oraz materiał fotograficzny opatrzony komentarzem pisanym stanowiącym lekturę do haseł.

Aktualna edycja projektu zatytułowana ŁMN, podobnie jak poprzednie odsłony, pomyślana została jako pewien układ sekwencyjny poświęcony konkretnym zagadnieniom. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną prace między innymi: Adama Myjaka, Józefa Łukomskiego, Wiktora Gajdy, Jacka Waltosia, Ludmiły Stehnowej, Tadeusza Siekluckiego, Wandy Gołkowskiej, Jana Berdyszaka, Stanisława Słoniny, Jerzego Jarnuszkiewicza. Obok prac ukazujących piękno marmuru jako materii rzeźbiarskiej pojawią się realizacje wykonane z różnorakich metali. Wśród omawianych haseł znajdzie się twórczość rzeźbiarzy młodopolskich, nowa figuracja, liczne neo- style, jak neodadaizm, neokonceptualizm, neoekspresjonizm czy neoklasycyzm.

W formie multimedialnej zaprezentowane zostaną działania między innymi grupy artystycznej Łódź Kaliska i Fluxus. Pokazy slajdów obejmą prezentację sztuki modernistycznej oraz neo-styli. Pracom rzeźbiarskim towarzyszyć będą fotogramy pokazujące wybrane dzieła Henry’ego Moore’a, Aristide Mailolla, Césara Baldacciniego, Aliny Szapocznikow i innych wybitnych artystów.

Swoistym ukoronowaniem dotychczasowych edycji jest wydawnictwo zatytułowane Alfabet Rzeźby, które łączy w całość poszczególne realizacje wystawiennicze. Publikacja ma formę otwartego segregatora, z luźnymi kartami ułożonymi w porządku alfabetycznym (90 kart). Poszczególne pojęcia są ilustrowane przy pomocy krótkiego omówienia i fotografii dzieł prezentowanych na wystawie. Poszczególnych kart segregatora można użyć podczas codziennych zajęć edukacyjnych, prowadzonych np. w szkołach, czy ośrodkach kultury. Pierwszy tom Alfabetu rzeźby podsumował cztery edycje projektu (od litery a do l), stanowiących połowę zakładanych w projekcie etapów.

Wernisaż: 7 maja 2011 roku o godzinie 14.00.
Wystawa czynna do 26 czerwca 2011 roku.

Centrum Rzeźby Polskiej
Ul.Topolowa 1
26-505 Orońsko

Dodaj komentarz