• 2011-04-30

Obchody 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków

W dniach od 17 maja do 12 czerwca 2011 roku w Muzeum Narodowym i w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu będzie można obejrzeć wystawy związane z obchodami stulecia Związku Polskich Artystów Plastyków.

Eugeniusz Geppert "Dżokej" (1966)

Eugeniusz Geppert "Dżokej" (1966)

Z okazji 100-lecia ZPAP Muzeum Narodowe pokaże prace około 40. nieżyjących już członków wrocławskiego oddziału związku, m.in. Eugeniusza Gepperta, Alfonsa Mazurkiewicza, Ewy Mehl, Józefa Gielniaka, Jerzego Boronia, Jerzego Rosołowicza.

Z kolei w Panoramie Racławickiej  zaprezentowane zostaną prace sekcji konserwatorskiej ZPAP. Oglądając tę wystawę będzie można poznać sposób konserwacji takich dzieł jak m.in. Portal ołbiński, Panorama Racławicka, tryptyk gotycki, wrocławska opera i synagoga Pod Białym Bocianem.

Na specjalnych planszach swoje realizacje zaprezentuje 22 konserwatorów. Niektórzy z nich zdecydowali się pokazać oryginalne dzieła w trakcie konserwacji m.in. Ewa Petryńska udostępni obraz olejny Franciszka Xawerego Marynowskiego Stacja VI Drogi Krzyżowej z Wysokiej Strzyżowskiej, namalowany w 1833 r.

Związek Polskich Artystów Plastyków powstał w 1911 roku w Krakowie, w czasie, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami. Jego wrocławski oddział założyli na początku 1946 roku artyści, którzy zaraz po wojnie przyjechali do Wrocławia z całego kraju. Jedenastoosobowej grupie przewodniczył malarz Eugeniusz Geppert, późniejszy rektor PWSSP we Wrocławiu.

Pierwszą wystawę zorganizowano w Wałbrzychu, ponieważ w zrujnowanym Wrocławiu nie było odpowiedniego miejsca na pokaz. Następna ekspozycja odbyła się w podziurawionym przez pociski Ratuszu. W okresie stanu wojennego związek został zdelegalizowany, utracił cały swój majątek, a 11 jego członków zostało internowanych. Wrocławski oddział w tym czasie prowadził podziemną działalność i zorganizował dwie duże wystawy, w których wzięło udział prawie całe środowisko artystyczne Wrocławia i Dolnego Śląska.

Dziś związek liczy 471 członków, organizuje wystawy, plenery, konkursy, pod jego zarządem znajdują się galerie sztuki: Galeria M Odwach, Galeria Na Solnym, galerie na Jatkach.

17 maja – 12 czerwca 2011 roku
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Panorama Racławicka

Dodaj komentarz