• 2011-04-22

Attention: Occupation Film Festival

26 kwietnia 2011 roku o godzinie 19.00 odbędzie się Uwaga: Okupacja Film Festival. Jest to festiwal jednego dnia o zasięgu ogólnopolskim. W 43 miastach Polski odbędą się projekcje filmów, których tematyka związana jest z militarną okupacją oraz aktualną sytuacją w rejonach okupowanych, takich jak: Tybet, Palestyna, Irak, Afganistan, Czeczenia.

Uwaga: Okupacja Film Festival

Uwaga: Okupacja Film Festival

Celem wydarzenia jest przede wszystkim edukacja dotycząca istniejących konfliktów, mechanizmów jakie nimi rządzą oraz efektów jakie wywierają na lokalne społeczności i społeczeństwo.

Festiwal będzie odbywał się w miejscowych kawiarniach, klubach i pubach, których managerowie przyłączyli się do akcji. Wstęp na projekcje jest bezpłatny.

Przy organizacji festiwalu działa 40 wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas i energię na rzecz szczytnej idei. Nie partycypują instytucjonalni sponsorzy, brak jest zewnętrznego finansowania. Pomysłodawcy nie opowiadają się za żadną ze stron, celem jest ogólnospołeczna edukacja dotycząca okupacji.

Festiwal ma za zadanie rzucić wyzwanie skostniałemu akademickiemu dyskursowi oraz zhierarchizowanej relacji Profesor – Student, w której narzuca się sposób myślenia i promuje absolutyzm wiedzy. Celem wydarzenia jest zachęcenie ludzi do wymiany opinii, poddawania w wątpliwość ogólnie przyjętej perspektywy i wniosków oraz dzielenia się własnymi poglądami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi okupacji ukazanych w filmach. W tym celu powstaje strona internetowa www.uwagaokupacja.pl, która będzie platformą wymiany wiedzy. Organizatorzy przewidują, że po filmie widzowie wrócą na stronę, aby każdy mógł podzielić się swoim zdaniem, przemyśleniami. W dużej mierze chodzi też o rozbudzenie świadomości jak działają mechanizmy okupacyjne. Jaki wpływ wywiera ona na tożsamość narodową i kulturową społeczeństw, a nawet przyrodę i środowisko.

Festiwal naturalnie przybrał formę dwujęzyczną, głównie ze względu na wsparcie osób różnych narodowości. Pomysłodawcą festiwalu jest Tamir Halperin urodzony w Izraelu przed początkiem okupacji wschodniej części Jerozolimy, Zachodniego Brzegu i Gazy. Tam poznał realia okupacji, odbywając trzymiesięczną służbę wojskową i uczestnicząc w patrolach na terenach okupowanych. W wyniku tych zdarzeń postanowił nigdy więcej nie brać udziału w działaniach militarnych skierowanych przeciwko ludności Palestyńskiej, uznając, iż mają one wymiar zbrodni przeciwko ludzkości. Z powodu odmowy, dwa razy trafił za to do więzienia. Doświadczenia Tamira w Palestynie skłoniły go do poszukiwania rozwiązań dla różnych sytuacji konfliktowych na świecie.

Uwaga: Okupacja Film Festival

Uwaga: Okupacja Film Festival

43 miasta Polski:

Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Gliwice, Zabrze, Bytom, Rzeszów, Olsztyn, Bielsko-Biała, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Zielona Góra, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Inowrocław, Racibórz, Suwałki, Wolsztyn.

26 kwietnia 2011, godzina 19.00

Dodaj komentarz