Art & Science Meeting

Od 15 kwietnia do 26 czerwca 2011 r. odbędzie się projekt zorganizowany przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, który obejmuje wystawy oraz debaty teoretyczne związane z dialogiem sztuki i nauk ścisłych.

Blue Morph. Jim integration

Blue Morph. Jim integration

Art & Science Meeting jest efektem współpracy takich instytucji jak: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Narodowego Centrum Kultury, Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz Europejskiej Stolicy Kultury Gdańsk 2016 – kandydat. Dyrektorem artystyczny przedsięwzięcia jest prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, Kierownik Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynatorem projektu jest Krzysztof Miękus.

Tematy poruszane przez artystów to głównie eksperymentalne, twórcze poszukiwania na styku wielu dyscyplin naukowych i technologii, sztuki mediów.

Harmonogram projektu:

  • 15 kwietnia, godz. 18.00: otwarcie wystawy Moniki Fleischmann / Wolfganga Straussa Performing Data, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
  • 28 kwietnia, godz. 18.00: wykład Niny Czegledy i Rogera Maliny, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
  • 29 kwietnia, godz. 18.00: otwarcie wystawy Pleasure of Light. Gyorgy Kepes i Frank J. Malina na skrzyżowaniu sztuki i nauki w Zielonej Bramie
  • 22 maja, godz. 20.00: otwarcie interaktywnej instalacji audiowizualnej Blue Morph Victorii Vesny / Jamesa Gimzewskiego, kościół św. Jana – Centrum św. Jana w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
  • 23-25 maja: konferencja W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii, (konferencja w ramach projektu Art Line) Dwór Artusa – Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

15 kwietnia – 26 czerwca 2011 r.
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
Ul. Jaskółcza 1
80-767 Gdańsk

Dodaj komentarz