Dramaturgia Plakatu w Muzeum Plakatu

Między 16 kwietnia a 19 czerwca 2011 r. w Muzeum Plakatu w Wilanowie potrwa wystawa plakatów projektowanych dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka oraz warsztaty graficzne, spotkania z twórcami plakatu oraz aktorami teatru.

Franciszek Starowieyski - Frank V, 1962

Franciszek Starowieyski - Frank V, 1962

Plakat teatralny jest pierwszą interpretacją spektaklu oraz artystyczną wypowiedzią na jego temat. Wystawa obejmie prace powstałe od początku istnienia teatru, aż po plakaty najnowsze, promujące sztuki z bieżącego repertuaru.

Dzieła wielkich mistrzów polskiego plakatu, takich jak Jan Lenica, Henryk Tomaszewski, Franciszek Starowieyski, Roman Cieślewicz, Jan Młodożeniec czy Waldemar Świerzy, zostaną skonfrontowane z pracami autorów aktualnie kształtujących wizerunek grafiki teatralnej, m.in. Joanny Górskiej, Jerzego Skakuna, Roberta Czerniawskiego czy Bartka Arobala.

Uzupełnieniem tej ekspozycji będą zdjęcia ze spektakli, do których powstały zaprezentowane plakaty, a także projekty kostiumów teatralnych.

Roman Cieślewicz - Płatonow, 1962

Roman Cieślewicz - Płatonow, 1962

Plakat jest niezależną dziedziną sztuki. Posiada własny język, własną semantykę potrzebną do stworzenia obrazu, za pomocą którego oddziałuje na widza. To właśnie ów obraz wywołuje u odbiorcy pożądane skojarzenia, wyzwala emocje i stanowi nie tylko o wartości artystycznej samego plakatu, ale przede wszystkim o jego funkcjonalności – mówi Maria Kurpik, Kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie. – Nic więc dziwnego, iż teatr, dziedzina sztuki wiecznie poszukująca, przekraczająca zastane wyobrażenia, jest wyjątkowym źródłem inspiracji dla twórców plakatu. W ubogiej, dwuwymiarowej przestrzeni starają się oni przedstawić za pomocą znaku graficznego dzieło stworzone talentami wielu ludzi teatru – aktorów, reżysera, scenografa. Plakat powstały do konkretnego spektaklu jest dziełem złożonym, wynikiem połączenia wrażliwości i inteligencji wielu wybitnych twórców. Zatem, jak żadna z innych dziedzin artystycznych, ma szansę wykraczania poza przyjęte konwencje. Ten wolny świat wyobraźni, pozbawiony rygorów formalnych, to przestrzeń, w której rodzą się dzieła wybitne, ponadczasowe. Określany mianem sygnału lub obietnicy plakat teatralny, drażniąc, prowokując, inspirując wyobraźnię widza, jest zapowiedzią przeżycia czegoś wyjątkowego, czegoś, co może spełnić się jedynie w teatrze. To doskonała symbioza zrodzona nie z konieczności, ale wzajemnej fascynacji.

Muzeum Plakatu w Wilanowie zaprasza:
• w poniedziałki w godzinach 12.00 -16.00
• od wtorku do piątku w godzinach 10.00 -16.00
• w soboty i niedziele w godzinach 10:00-18:00

wystawa czynna: 16.04-19.06.2011 r.
Muzeum Plakatu w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958
Warszawa-Wilanów

Dodaj komentarz