• 2011-04-06

Andrzej Zujewicz “Od A do Z” w CKiS

W dniu 14 kwietnia 2011 r. o godzinie 18.00 w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Zujewicza Od A do Z. Wystawa będzie czynna do 29 kwietnia.

Andrzej Zujewicz - Hamburger

Andrzej Zujewicz - Hamburger

Wystawa jest prezentacją wybranych prac autora, powstałych na przestrzeni ostatnich 11 lat. To co najważniejsze dla samego artysty, wynikające z jego głębokich przemyśleń, inspiracji.

W swoich najnowszych pracach artysta dotyka codzienności, analizuje ją na podstawie własnych doświadczeń, studiując własne życie, powtarzalność czynności, odnajdując w małych rzeczach wielkość . Ta analiza to subiektywne spojrzenie na egzystencjalne problemy dotykające każdego człowieka, bez względu na status społeczny, hierarchię czy przynależność.

Na wystawie można zobaczyć również nieco starsze obrazy ukazujące i interpretujące zjawiska społeczne wynikające z zagrożeń jakie niesie konsumpcyjny styl życia, kultura masowa nasycona materialnymi wartościami. Obrazy mówiące o wpływie człowieka – jego ingerencji wobec zwierząt i generalnie wobec natury.

Aktualnie Andrzej Zujewicz łączy tradycyjne malarstwo z innymi technikami, stosując collage i assemblage, wykorzystuje takie materiały jak: drewno, metal, papier, ziarno, piasek, pierze. Uzyskuje w ten sposób dodatkowy efekt iluzyjności, realności i fizyczności.

Pęd do kariery za wszelką cenę, pogoń za pieniędzmi, kupowanie dla kupowania, posiadanie dla posiadania, bycie popularnym dla własnej próżności – wszystko to uzależnia ludzi, czyni niewolnikami własnych pragnień. Interesuje mnie popkultura, która jest wszechobecna w naszym życiu, czy tego chcemy, czy nie. (…)

Rejestruję to, co jest godne zapisania, moje obserwacje, przemyślenia i spostrzeżenia. (…) Obecnie moje prace koncentrują się na moim osobistym życiu tak powstaje Notatnik osobisty. Zajmuje mnie codzienność, powtarzalność czynności takich jak kupowanie, odpoczynek, praca, staram się pokazać wielkość w rzeczach małych, drobnych, mało istotnych.

Andrzej Zujewicz

Wystawa czynna: 14-29.04.2011 r.
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
Konin

Dodaj komentarz