• 2011-04-01

Noël Carroll, Filozofia sztuki masowej

Nakładem gdańskiego wydawnictwa słowo/obraz terytoria ukazała się książka Noëla Carrolla pt. Filozofia sztuki masowej.

Noël Carroll "Filozofia sztuki masowej", okładka

Noël Carroll "Filozofia sztuki masowej", okładka

Sztuka masowa zapewnia ogromnej liczbie ludzi pierwszy kontakt z doświadczeniem estetycznym. Można by więc oczekiwać, że stanie się ważnym przedmiotem rozważań filozofów sztuki, zarówno współcześnie, jak i przez cały wiek XX. Tak się jednak nie stało. Filozofowie sztuki zazwyczaj albo ją ignorują, albo też, jeśli już zwracają na nią uwagę, to po to, aby ją zdyskredytować, wyjaśnić, dlaczego nie jest prawdziwą sztuką lub dlaczego jest sztuką złą.

Żyjemy w epoce sztuki masowej i większość z nas, jak sądzę, zgodziłaby się, że bywa ona dobra lub zła, a mimo to brakuje nam teorii, które mogłyby ją scharakteryzować. Ta sytuacja wymaga zmiany. Książka niniejsza ma być krokiem w tym kierunku. Jej celem jest również rozwinięcie, a może raczej zapoczątkowanie refleksji filozoficznej nad sztuką masową, prowadzonej z perspektywy estetyki analitycznej.

Noël Carroll – ur. 1947 r. Amerykański estetyk, filozof, teoretyk filmu i sztuki, związany przez lata z Uniwersytetem w Wisconsin, jeden z twórców kognitywistycznej metody badania dzieła filmowego. Autor m.in. Mystifying Movies: Fads and Fallacies in Contemporary Film Theory (1988), Theorizing The Moving Image (1996) i Philosophy of Art: A Contemporary Introduction (1999).

Estetyka filozoficzna w XX wieku wykazywała uderzającą niezdolność do zaakceptowania sztuki masowej. Większość traktatów filozoficznych o sztuce całkowicie ją ignoruje. Przykłady, na których podstawie dwudziestowieczni filozofowie sztuki budują swoje teorie, pochodzą przede wszystkim z obszaru tak zwanej sztuki wysokiej. Kiedy zaś odnoszą się do sztuki masowej, to z lekceważeniem, albo wręcz z wrogością. Całą energię wkładają w wykazanie, że sztuka masowa nie jest prawdziwą sztuką, lecz czymś zupełnie innym, czymś, co nazywają kiczem albo pseudosztuką. Celem niniejszego rozdziału jest przeanalizowanie niektórych głównych argumentów filozoficznych przeciw sztuce masowej, z których każdy był wysunięty przez znaczącego komentatora. Ponieważ celem tej książki jest wykazanie, że sztuka masowa może być prawowitym przedmiotem rozważań estetyki filozoficznej, dołożę wszelkich starań, by znaleźć błędy w tych argumentach. W kolejnych częściach poddam krytycznej analizie sześć argumentów przeciwko sztuce masowej (fragm. książki).

Noël Carroll Filozofia sztuki masowej
przełożył Mirosław Przylipiak
wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011
ISBN 978-83-7453-991-3, EAN 9788374539913
Informacja: wyd. I, 416 stron, format 165×235 mm, oprawa zintegrowana
Cena detaliczna: 66 zł

Dodaj komentarz