• 2011-03-19

Historie Ucha w Zachęcie

Od 19 marca do 15 maja 2011 roku w Galerii Zachęta w Warszawie odbędzie się projekt pt: Historie Ucha.

"Historie Ucha"

"Historie Ucha"

Historie Ucha powstały w oparciu o współpracę ze Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena, artystami i autorami plakatów promujących muzyczne wydarzenia takimi jak grupa Twożywo, Bartek Materka czy Marcin Maciejowski oraz Anną Molską – autorką przyszłorocznej oprawy graficznej festiwalu. Prezentacja wybranych prac jest próbą przedstawienia powiązań między sztukami wizualnymi a dźwiękiem.

Historie Ucha to również bogaty projekt edukacyjny, który stanowi punkt wyjścia dla różnorodnych działań związanych z tą tematyką. Ekspozycja pomyślana jest więc przede wszystkim jako przestrzeń warsztatów wizualno-muzycznych skierowanych do młodych i najmłodszych odbiorców sztuki.

Warsztaty związane będą z dźwiękami i sposobami ich percepcji. Dotykają także zagadnień niepełnosprawności i umiejętności poruszania się w świecie pełnym hałasu oraz rozmów o inności i sposobach wyrażania jej językiem plastyki i muzyki.

Dla szerszej publiczności przeznaczony będzie bogaty program wydarzeń towarzyszących, obejmujący koncerty i spotkania — pod wspólnym tytułem Hyperacusis. Muzyka nie dla ucha — których wiodącym tematem będą dźwięki niesłyszalne dla ucha.

Istotnym punktem projektu będzie film Mauricio Kagla Ludwig van z 1969 roku, którego tematyka związana jest ze schizofrenią, zerwaniem związku między widzeniem i słyszeniem oraz percepcją dźwięku — tematem podjętym w aspekcie głuchoty Beethovena.

Ważną częścią ekspozycji będzie praca grupy Twożywo zainspirowana myślą filozofa Emila Ciorana. Z prezentacją powiązana będzie również seria działań zrealizowanych w przestrzeni miejskiej. Autorzy murali – Mariusz Libel i Krzysztof  Sidorek – odwoływać się będą zarówno do własnych fascynacji muzycznych, jak i obrazować standardowe idee związane z muzyką.

Kuratorami projektu są:

Joanna Kordjak-Piotrowska -wystawa
Michał Libera – program muzyczny
Zofia Dubowska-Grynberg – program edukacyjny

Projekt trwa od 19 marca do 15 maja 2011.
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Pl. Małachowskiego 3
Warszawa

Dodaj komentarz