• 2011-03-18

Rozmowy z Wakatem

W poniedziałek 21 marca o godzinie 18.00 w Piwnicy Largactil – przy Rynku Starego Miasta 2 w Warszawie odbędą się trzecie Rozmowy z Wakatem z cyklu Wielki Brak Patrzy. Spotkanie organizują: Staromiejski Dom Kultury oraz redakcja kwartalnika literackiego Wakat.

Spotkanie poprowadzą Michał Czaja oraz Michał Kasprzak, a jego tematem będzie szeroko rozumiane wyjście poza wiersz – jako przekroczenie tradycyjnej formy i formuły w młodej poezji, ale przede wszystkim – zerwanie z dominującym w niej tekstualizmem.

Wszystkim zainteresowanym udziałem w dyskusji poleca się lekturę następujących tekstów zamieszczonych na stronie www.manifestacjepoetyckie.tk:
Stanley Fish Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi?
Hayden White Interpretacja tekstów
wybrane wiersze Szczepana Kopyta, Kiry Pietrek, Adama Kaczanowskiego, Jarosława Lipszyca.

Punktem wyjścia do dyskusji będą omawiane na wcześniejszych spotkaniach rozpoznania paradygmatu tekstualnego w poezji zawarte w tekście Michała Kasprzaka Czy leci z nami pilot?

Dodaj komentarz