• 2011-03-18

Dotknij teatru w Łodzi

Do 31 marca 2011 roku w Łodzi potrwa 2. edycja projektu Dotknij Teatru organizowana z w ramach Łódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru. Główne obchody odbędą się w weekend 25-27 marca.

Teatr Szwalnia

Teatr Szwalnia

Na program 2. edycji Dotknij Teatru składa się prawie 90 imprez, w tym m.in.: spektakle teatralne, akcje plenerowe i happeningi, warsztaty poświęcone tematyce teatralnej, wykłady, projekcje filmów, koncerty i wystawy.

Projekt ma 25 realizatorów – są to instytucje miejskie, stowarzyszenia, fundacje, artyści niezależni. Liderem projektu jest Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.

Miejsca w Łodzi, w których w tym roku odbywać się będą imprezy, to m.in.: Teatr Nowy, Teatr Lalki i Aktora Pinokio, Fabryka Sztuki przy ul. Tymienieckiego, Muzeum Kinematografii, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych przy ul. Zachodniej, Bałucki Ośrodek Kultury Lutnia przy ul. Łanowej, Bałucki Ośrodek Kultury Na Żubardzkiej, Klub Nauczyciela przy ul. Piotrkowskiej, Teatr im. Stefana Jaracza, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Osiedle Księży Młyn.

Projekt Dotknij Teatru jest finansowany przez Urząd Miasta Łodzi, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.

Projekt Łódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru pod hasłem Dotknij Teatru służy promocji miasta jako ośrodka nowoczesnych inicjatyw artystycznych oraz integracji łódzkich środowisk kulturalno – oświatowych, tworzenia nowej tradycji kulturalnej Łodzi.

Wybrane dla projektu hasło Dotknij Teatru wskazywać ma na wieloaspektową prezentację zjawisk teatralnych i podejmowanie przez realizatorów projektu działań artystycznych w różnych środowiskach: inteligenckich, szkolnych, grupach terapeutycznych, w grupach młodzieży defaworyzowanej, subkultur, a także m.in. seniorów. Podkreśla także, że jednym z celów projektu jest wejście teatru w przestrzeń miasta.

Projekt  ma charakter edukacyjny. Ma przyczyniać się do przełamywania stereotypów w postrzeganiu teatru – poprzez ukazywanie związków teatru z psychologią, medycyną, polityką, sztuką ulicy, pop – kulturą, telewizją, edukacją, oraz jego silnego oddziaływania na codzienność.

W ramach projektu Dotknij teatru odbędą się takie wydarzenia jak: warsztat plastyczny dla licealistów i studentów prowadzony przez Leszka Mądzika, warsztat Akademii Ruchu, koncert Integracyjnej Grupy Teatralnej TON, przegląd filmów z cyklu Poskromienie Szekspira, projekt edukacyjny Dni dramatu i teatru skandynawskiego, spektakl POD-CZAS, performance O niewiedzy w praktyce, koncert duetu SzaZa, Warsztaty Opowiadania Historii, cykle Teatr Mody 2, spektakle Offelia, Carmen funebre, koncert grupy Kalokaghatos, akcje happeningowe Stowarzyszenia Topografie czy Spektakl Grotowski. Próba Odwrotu.

Łódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru
12-31 marca 2011
Łódź

Dodaj komentarz