• 2011-03-14

Historia jednego obrazu – Pejzaż australijski Witkacego

19 marca o godzinie 19 w Studium Teatralnym na Lubelskiej w Warszawie odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach comiesięcznego cyklu Historia jednego obrazu. Będzie ono poświęcone Pejzażowi australijskiemu Witkacego.

Historia jednego obrazu to cykl wydarzeń, w którym każdy obraz będzie przedstawiany publiczności podczas jednego wieczoru.

W Studium Teatralnym na Lubelskiej będą prezentowane obrazy – oryginały wybitnych malarzy takich jak Witkacy, Józef Czapski, Luca Giordano, Ludomir Benedyktowicz… – obrazów na co dzień znajdujących się w posiadaniu prywatnych osób.

Wartościowe dzieła malarstwa polskiego i światowego, których los nierozerwalnie połączony jest z losem właściciela i jego rodziny, zostaną zaprezentowane w wyjątkowym kontekście teatralno–performatywnym.

Każde wydarzenie składać się będzie z prezentacji obrazu, opowieści jego właściciela o historii i okolicznościach, dzięki którym stał się on jego posiadaczem, wypowiedzi historyka sztuki, który przedstawi obraz i artystę w świetle jego epoki i miejsca w dzisiejszej historii, oraz z działań teatralno – performatywnych stworzonych przez dramaturgów, tancerzy, aktorów i twórców audiowizualnych, dla których obraz będzie źródłem i materią inspiracji.

19 marca, godz. 19.00
Studio Teatralne
Lubelska 30/32
Warszawa

Dodaj komentarz